Gå till eugreenalliance
Sök

Doktorsavhandlingar 2019

Alizadeh, M. (2019). Characterisation, Modelling and Digital Pre-Distortion Techniques for RF Transmitters in Wireless Systems. Diss. (sammanfattning), 2019. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology. 73 s. (TRITA-EECS-AVL ; 2019:9) Länk [Mer information]
Asami-Johansson, Y. (2019). Japanese Mathematics Teachers’ Professional Knowledge : International case studies based on praxeological analysis. Diss. (sammanfattning), 2019University of Copenhagen. 150 s. Länk [Mer information]
Björklund, O. (2019). FRÅN LIVSLEDA TILL LIVSMOD : Unga människors erfarenheter av arbetslöshet och stödåtgärder. Diss. (sammanfattning), 2019. Åbo: Åbo akademi. Länk [Mer information]
Boman, T. (2019). Situationen på den svenska arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning : en sekundäranalys om sysselsättning, yrkesnivå, diskriminering, stöd och anpassning för personer med olika typer av funktionsnedsättning. Diss. (sammanfattning), 2019. Örebro: Örebro University. 94 s. Länk [Mer information]
Eriksson, E. (2019). Utbildning och hälsa i nationens intresse : Styrningsteknologier och formering av en förädlad befolkning. Diss. (sammanfattning), 2019Linköping University Electronic Press. 82 s. (Linköping studies in behavioural science 219) Länk [Mer information]
Grylin, H. (2019). Passivitetsrätten vid skattetillägg. Diss. , 2019. Örebro: Örebro University. 356 s. (Örebro Studies in Law 10) Länk [Mer information]
Hagerman, H. (2019). Working Life Among First-Line Managers and Their Subordinates in Elderly Care : an Empowerment Perspective. Diss. (sammanfattning), 2019. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 82 s. (Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 1553) Länk [Mer information]
Holmberg, J. (2019). Designing for added pedagogical value : A design-based research study of teachers’ educational design with ICT. Diss. (sammanfattning), 2019. Stockholm: Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University. 127 s. (Report Series / Department of Computer & Systems Science 19-001) Länk [Mer information]
Larsson, P. (2019). Vardagsvåld, mobbning och mobbningsförebyggande arbete i svensk skolkontext. Diss. (sammanfattning), 2019. Åbo: Åbo akademi. 140 s. Länk [Mer information]
Qvarfordt, A. (2019). Anti-doping – a legitimate effort? : Elite athletes' perspectives on policy and practice. Diss. (sammanfattning), 2019. Stockholm: Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH. 93 s. Länk [Mer information]
Rashid, M. (2019). Women on sick leave for long-term musculoskeletal pain : Factors associated with work ability, well-being and return to work. Diss. (sammanfattning), 2020. Gävle: Gävle University Press. (Studies in the Research Profile Health-Promoting Working Life. Doctoral thesis) Länk [Mer information]
Skoog Waller, S. (2019). Estimation of Speaker Age : Effects of Speech Properties and Speech Material. Diss. (sammanfattning), 2019. Sundsvall: Mid Sweden University. 50 s. (Mid Sweden University doctoral thesis 310) Länk [Mer information]
Visuri, I. (2019). Varieties of Supernatural Experience : the Case of High-Functioning Autism. Diss. (sammanfattning), 2019. Huddinge: Södertörns högskola. 412 s. (Södertörn Doctoral Dissertations 165) Länk [Mer information]
Publicerad av: Malin Almstedt Jansson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-07-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)