Sök

Gävle University Press

Gävle University Press är Högskolans egna förlag. Organisatoriskt är förlaget placerat under högskolebiblioteket och publicerar och distribuerar material som producerats vid Högskolan i Gävle. Gävle University Press publicerar doktors- och licentiatavhandlingar, volymer i rapport- och skriftserier samt enstaka samlingsverk.

Gävle University Press är ett icke-kommersiellt förlag och publicerar forskningsmaterial som producerats vid Högskolan i Gävle. Sedan 2015 är Gävle University Press organisatoriskt placerat under biblioteket med samordningsansvar för verksamheten. Det löpande arbetet med publiceringsverksamheten utförs av bibliotekarier med inriktning mot forskarstöd.

Gävle University Press arbetar med:

  • Slutredigering av volymer som publiceras inom Högskolans centrala rapportserier.
  • Förmedling av ISBN-nummer till författare.
  • Avhandlingsproduktion samt samarbete med Uppsala universitets avhandlingsproduktion.
  • Marknadsföring av publikationer som ges ut via Gävle University Press.
  • Open access-publicering via DiVA.

I dagsläget ges tio serier ut vid Högskolan i Gävle, varav fyra är avhandlingsserier, tre är centrala rapportserier och tre är skriftserier som ges ut av en avdelning/ämnesgrupp. Vidare har även enskilda volymer, som inte ingår i någon skrift- eller rapportserie, publicerats.

Gävle University Press arbetar med utgångspunkt i Högskolans policy för vetenskaplig publicering (HIG-STYR 2018/51) och ska ses som ett komplement till ledande publiceringskanaler som tillämpar kvalitetsgranskning. Exempel på publikationer som kan publiceras via Gävle University Press är rapportering av projekt som drivs i samverkan med det omgivande samhället, populärvetenskapliga framställningar riktade mot en specifik målgrupp i samhället samt konferensrapporter.

Försäljning

Gävle University Press strävar efter att göra samtliga volymer som publiceras via förlaget fritt tillgängliga via DiVA. Vissa volymer publiceras även som print-on-demand via Publit och kan då köpas via bokhandeln.

De tryckta volymer som fortfarande finns tillgängliga säljs antingen vid informationsdisken i högskolebiblioteket (kortbetalning) eller skickas mot faktura.

Följande kursböcker utgivna av Gävle University Press säljs i högskolebibliotekets informationsdisk:

  • Självmordsbombare och korsriddare : Martyrideologi som drivkraft till politiskt handlande av Per-Olof Åkerdahl (2013)
  • Hemsökta platser?: en religionspsykologisk tolkning av platsbunden entitetkontinuitet av Sara Duppils (2010).
  • Nya mål?: religionsdidaktik i en tid av förändring, red. av Birgit Lindgren Ödén och Peder Thalén (2006).
Kontakt

Har du frågor om Gävle University Press eller förlagets utgivning?

För mer information och beställning kontakta gup@hig.se.

Publicerad av: Malin Almstedt Jansson Sidansvarig: Johan Edqvist Sidan uppdaterades: 2021-08-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)