Gå till eugreenalliance
Sök

Gävle University Press

Gävle University Press är Högskolans förlag som ger ut rapporter, böcker och avhandlingar.

Bokomslaget som visar siluetten av en kvinna

Ny bok om framtidens familjebildning

Föräldraskap och reproduktion är ämnen som aktualiserar viktiga sociala frågor i den nya antologin Populating the Future: Families and Reproduction in Speculative Fiction utgiven av Gävle University Press. Författarna utforskar ämnet genom tankeexperiment, där spekulativ fiktion möjliggör alternativa familjestrukturer och tekniker för reproduktion. Redaktör för antologin är Britt Johanne Farstad, universitetslektor i litteraturvetenskap vid Högskolan i Gävle.

Antologin är den första boken från Gävle University Press som publiceras via Kriterium, en plattform för granskning, publicering och spridning av högkvalitativa vetenskapliga böcker.

Om Gävle University Press

Gävle University Press (GUP) är ett icke-kommersiellt förlag som ger ut publikationer skrivna av forskare, lärare och doktorander vid Högskolan i Gävle. Förlaget samordnas av Högskolans bibliotek.

Gävle University Press ger ut skriftserier, rapportserier, doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar samt fristående volymer.

Var hittar jag böcker utgivna av Gävle University Press?

De flesta publikationerna är öppet tillgängliga i Högskolans publikationsdatabas DiVA.

Böcker i skriftserier samt fristående volymer är även utgivna i tryckt form. Nyare titlar kan köpas i bokhandeln, medan äldre titlar som inte är tillgängliga i bokhandeln kan köpas direkt från förlaget.

Vissa kursböcker utgivna av Gävle University Press säljs även vid informationsdisken i Högskolans bibliotek:

  • Hälsa, livsmiljö och arbetsliv: ur ett socialt arbete-perspektiv, red. Fereshteh Ahmadi och Sam Larsson (2014)
Kontakt

Gävle University Press

För beställning av äldre titlar samt information om förlaget kontakta Gävle University Press på e-post: gup@hig.se.

Publicerad av: Karin Meyer Lundén Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2024-01-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)