Gå till eugreenalliance
Sök

Licentiatavhandlingar 2014

Bergholm, M. (2014). Gymnasieelevers kommunikativa strategier i matematikklassrummet : En fallstudie av ett smågruppsarbete om derivata. Lic.-avh. , 2014. Linköping: Linköping University Electronic Press. 185 inklusive 7 bilagor s. (Linköping Studies in Science and Technology. Thesis 1665) 10.3384/lic.diva-106577 [Mer information]
Molin, J. (2014). Business Streamlining : Toward a Substantive Theory of the Streamlining of Outsourced Business Processes. Lic.-avh. , 2014. Stockholm: Stockholm School of Economics. 161 s. Länk [Mer information]
Renström, J. (2014). Senior Managers and Lean : The importance of becoming a practitioner. Lic.-avh. (sammanfattning), 2015. Stockholm: KTH Royal Institute of Technology. 64 s. (TRITA-STH : report 2014:5) Länk [Mer information]
Thunander Sundbom, L. (2014). The influence of gender and psychological distress on adherence to prescribed medication. Lic.-avh. (sammanfattning), 2014. Uppsala: Uppsala universitet. 41 s. Länk [Mer information]
Walldén Hillström, K. (2014). I samspel med surfplattor : Om barns digitala kompetenser och tillträde till digitala aktiviteter i förskolan. Lic.-avh. , 2014. Uppsala: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. 131 s. (Pedagogisk forskning i Uppsala 167) Länk [Mer information]
Publicerad av: Malin Almstedt Jansson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-07-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)