Gå till eugreenalliance
Sök

Rapportserier

Vid Högskolan i Gävle finns tre högskoleövergripande rapportserier som ges ut av Gävle University Press. Här hittar du de senaste publikationerna utgivna i rapportserierna. För fullständiga förteckningar över utgivningen följ länkarna för respektive serie.

FoU-rapporter

Publiceras sedan 2010 endast elektroniskt. ISSN 1403-8749

Savela, M. & Forinder, U. (2023). Trygghetscirkeln : En föräldrautbildning som stärker föräldraskap och välbefinnande. Gävle: Gävle University Press. 29 s. (FOU-rapport 59) Länk [Mer information]
Engström, A., Elm, A. & Magnusson, L. (2022). Förskolans lärmiljöer : möjligheter och begränsningar. Gävle: 28 s. (FOU-rapport 58) Länk [Mer information]
Frelin, A., Grannäs, J., Sundholm, M. & Van de Meulebrouck, T. (2022). Pedagogisk utvärdering av skolmiljöer : Gåturer i fyra skolbyggnader i Stockholms stad. Gävle: Gävle University Press. 117 s. (FOU-rapport 57) Länk [Mer information]

Research reports

Publiceras endast elektroniskt.

Blay Pomar, J. (2023). Assessment of offshore wind transmission technologies for green hydrogen production : Case study in Gävleborg County, Sweden. Gävle: Gävle University Press. 42 s. (Research report 11) Länk [Mer information]
Zandén Kjellén, P. (2021). Hydrogen and heavy trucks in Gävleborg. Gävle: Gävle University Press. 32 s. (Research report 10) Länk [Mer information]
Kjellén, P. & Tasala Gradin, K. (2020). Exploring the Viability of Electric Vehicles : Sustainable Transportation in Gävleborg. Gävle: Gävle University Press. 29 s. (Research report 8) Länk [Mer information]

Working paper

Publiceras sedan 2010 endast elektroniskt. ISSN 1403-8757

Fernström, I. & Lindh, Y. (2023). Bildpedagogiska processer på distans under pandemin : Dilemman och utvecklingspotential. Gävle: Gävle University Press. 12 s. (Working paper 66) Länk [Mer information]
Gebeyaw, G., Romanov, P., Jahedi, M., Calmunger, M. & Moshfegh, B. (2023). Effect of spatial-temporal behavior of a newly developed cooling system on carbon and stainless steel bar properties. Gävle: Gävle University Press. 19 s. (Working paper 63) Länk [Mer information]
Liljestrand, J. (2023). En fallstudie av lärares upplevelser och erfarenheter av att arbeta med en dator per elev. Gävle: Gävle University Press. 14 s. (Working paper 64) Länk [Mer information]
Kontakt

Gävle University Press

E-post: gup@hig.se

Publicerad av: Karin Meyer Lundén Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-07-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)