Rapportserier

Vid Högskolan i Gävle finns tre högskoleövergripande rapportserier. Här hittar du listor över de senaste publikationer utgivna i rapportserierna. För fullständiga förteckningar över utgivningen följ länkarna som ges under respektive serie.

FoU-rapporter

Serien handläggs inom Gävle University Press. Publiceras sedan 2010 endast elektroniskt. ISSN 1403-8749

Trygged, S. & Elofsson, S. (2018). Skolerfarenheter och självskattad hälsa bland elever i särskolan. Gävle: Gävle University Press. 42 s. (FOU-rapport 48) Länk [Mer information]
Odelstad, J. (2017). Likvärdigt arbete och teorin om mellanbegrepp. 51 s. (FOU-rapport 46) Länk [Mer information]
Odelstad, J. (2017). Om beslutsteoretiska verktyg vid tillståndsprövning av vindkraft. Gävle: Gävle University Press. 73 s. (FOU-rapport 47) Länk [Mer information]

Research reports

Serien handläggs inom Gävle University Press. Publiceras endast elektroniskt.

Arfan, M. (2019). Biogas Value Chain in Gävleborg : Feedstock, Production and Use. Gävle: University of Gävle. 62 s. (Research report 6) Länk [Mer information]
Norell, P. (2019). Prospects for biodiesel in Gävleborg County : Feedstocks and production. Gävle: Gävle University Press. 29 s. (Research report 5) Länk [Mer information]
Hennessy, J. & Eriksson, O. (2015). Energy and nutrients from horse manure : Life-cycle data inventory of horse manure management systems in Gävleborg, Sweden. Gävle: Gävle University Press. 29 s. (Research report 4) Länk [Mer information]

Working paper

Serien handläggs inom Gävle University Press. Publiceras sedan 2010 endast elektroniskt. ISSN 1403-8757

Macassa, G. (2018). Can Geographic Information Systems Help us to Better Understand Inequalities in Health Outcomes in the Era of Sustainable Development?. Gävle: Gävle. 11 s. (Working paper 58) Länk [Mer information]
Macassa, G., Salvador, E. & da Cruz Francisco, J. (2018). Food Insecurity in Mozambique : What Do We Know? And what Can Be Done?. Gävle: Gävle University Press. 5 s. (Working paper 59) Länk [Mer information]
Claesson, L. (2018). Kartläggning av vindförhållanden på Gävle Strand : Modellprov utförda i vindtunnel vid Akademin för Teknik och Miljö, Högskolan i Gävle. 11 s. (Working paper 57) Länk [Mer information]
Kontakt

Vill du veta mer om förlaget och utgivningen? Hör av dig till: gup@hig.se

Publicerad av: Malin Almstedt Jansson Sidansvarig: Hasse Nordlöf Sidan uppdaterades: 2018-07-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)