Sök

Skriftserier

Vid Högskolan i Gävle finns tre ämnesspecifika skriftserier. Här hittar du listor över de senaste publikationerna som är utgivna i skriftserierna.

Lärarutbildningens skriftserie

Serien handläggs inom Lärarutbildningen och ges ut av Gävle University Press.

Religionsvetenskapliga studier från Gävle 

Serien handläggs inom ämnet religionsvetenskap vid avdelningen för humaniora och ges ut av Gävle University Press.

Mediestudier 

Serien handläggs inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap vid avdelningen för humaniora och ges ut av Gävle University Press.

Avslutade skriftserier

Högskolan i Gävle har gett ut publikationer i skriftserier som avslutats eller ersatts av någon av de skriftserier som nu är aktiva. Här hittar du en lista över de skriftserier som tidigare har publicerats.

Kontakt

Vill du veta mer om förlaget och utgivningen? Hör av dig till: gup@hig.se

Publicerad av: Malin Almstedt Jansson Sidansvarig: Johan Edqvist Sidan uppdaterades: 2018-06-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)