Skriftserier

Vid Högskolan i Gävle finns tre ämnesspecifika skriftserier. Här hittar du listor över de senaste publikationerna som är utgivna i skriftserierna.

Lärarutbildningens skriftserie

Serien handläggs inom Lärarutbildningen och ges ut av Gävle University Press.

Pettersson, D. & Magnusson, L. (red.) (2017). Förskolans kommunikationsmiljö : betraktelser och reflektioner kring Gävle förskolors kommunikativa möjligheter. Gävle: Gävle University Press. 244 s. (Lärarutbildningens skriftserie 8) Länk [Mer information]
Björling, M. (red.) (2016). Ämnesdidaktiska utmaningar inom matematik, naturvetenskap och teknik. Gävle: Gävle University Press. 153 s. (Lärarutbildningens skriftserie 7) Länk [Mer information]
Fransson, G. & Hammarström, H. (red.) (2012). I mötet mellan vetenskap och lärande : 13 högskolepedagogiska utmaningar. Gävle: Gävle University Press. 238 s. (Lärarutbildningens skriftserie 6) Länk [Mer information]

Religionsvetenskapliga studier från Gävle 

Serien handläggs inom ämnet religionsvetenskap vid avdelningen för humaniora och ges ut av Gävle University Press.

Carlsson, D. & Thalén, P. (red.) (2015). Det postsekulära klassrummet : mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp. Gävle: Högskolan i Gävle. 200 s. (Religionsvetenskapliga studier från Gävle 10) Länk [Mer information]
Sundqvist, O. & Vikstrand, P. (red.) (2013). Gamla Uppsala i ny belysning. Gävle: Högskolan i Gävle. 208 s. (Religionsvetenskapliga studier från Gävle 9) [Mer information]
Åkerdahl, P. (2013). Självmordsbombare och korsriddare : Martyrideologi som drivkraft till politiskt handlande. Uppsala: Swedish Science Press. 236 s. (Religionsvetenskapliga studier från Gävle 8) [Mer information]

Mediestudier 

Serien handläggs inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap vid avdelningen för humaniora och ges ut av Gävle University Press.

Bengtsson, B. & Åsén Ekstrand, E. (red.) (2013). Spår och spridning : perspektiv på internet. Gävle: Gävle University Press. 161 s. (Mediestudier, Högskolan i Gävle 1) [Mer information]

Avslutade skriftserier

Högskolan i Gävle har gett ut publikationer i skriftserier som avslutats eller ersatts av någon av de skriftserier som nu är aktiva. Här hittar du en lista över de skriftserier som tidigare har publicerats.

Kontakt

Vill du veta mer om förlaget och utgivningen? Hör av dig till: gup@hig.se

Publicerad av: Malin Almstedt Jansson Sidansvarig: Hasse Nordlöf Sidan uppdaterades: 2018-06-28
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)