Gå till eugreenalliance
Sök

Skriftserier

Vid Högskolan i Gävle finns ett antal ämnesspecifika skriftserier som ges ut av Gävle University Press. Här hittar du de senaste publikationerna som är utgivna i skriftserierna. För fullständiga förteckningar över utgivningen följ länkarna för respektive serie.

Lärarutbildningens skriftserie

Serien handläggs inom lärarutbildningen vid Avdelningen för utbildningsvetenskap.

Pettersson, D. & Magnusson, L. (red.) (2017). Förskolans kommunikationsmiljö : betraktelser och reflektioner kring Gävle förskolors kommunikativa möjligheter. Gävle: Gävle University Press. 244 s. (Lärarutbildningens skriftserie 8) Länk [Mer information]
Björling, M. (red.) (2016). Ämnesdidaktiska utmaningar inom matematik, naturvetenskap och teknik. Gävle: Gävle University Press. 153 s. (Lärarutbildningens skriftserie 7) Länk [Mer information]
Fransson, G. & Hammarström, H. (red.) (2012). I mötet mellan vetenskap och lärande : 13 högskolepedagogiska utmaningar. Gävle: Gävle University Press. 238 s. (Lärarutbildningens skriftserie 6) Länk [Mer information]

Religionsvetenskapliga studier från Gävle 

Serien handläggs inom ämnet religionsvetenskap vid Avdelningen för humaniora.

Dahlin, O., Duppils, S. & Ristiniemi, J. (red.) (2021). Människan i en existentiell kultur : en antologi om Människa-Kultur-Religionsprogrammet vid Högskolan i Gävle. Gävle: Gävle University Press. 228 s. (Religionsvetenskapliga studier från Gävle 11) Länk [Mer information]
Carlsson, D. & Thalén, P. (red.) (2015). Det postsekulära klassrummet : mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp. Gävle: Högskolan i Gävle. 200 s. (Religionsvetenskapliga studier från Gävle 10) Länk [Mer information]
Sundqvist, O. & Vikstrand, P. (red.) (2013). Gamla Uppsala i ny belysning. Gävle: Högskolan i Gävle. 208 s. (Religionsvetenskapliga studier från Gävle 9) Länk [Mer information]

Mediestudier 

Serien handläggs inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap vid Avdelningen för humaniora.

Bengtsson, B. & Åsén Ekstrand, E. (red.) (2013). Spår och spridning : perspektiv på internet. Gävle: Gävle University Press. 161 s. (Mediestudier, Högskolan i Gävle 1) [Mer information]

Avslutade skriftserier

Högskolan i Gävle har gett ut publikationer i skriftserier som avslutats eller ersatts av någon av de skriftserier som nu är aktiva. Här hittar du en lista över de skriftserier som tidigare har publicerats.

Kontakt

Gävle University Press

E-post: gup@hig.se

Publicerad av: Karin Meyer Lundén Sidansvarig: Johan Edqvist Sidan uppdaterades: 2023-07-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)