Skriftserier

Vid Högskolan i Gävle finns tre ämnesspecifika skriftserier. Här hittar du listor över de senaste publikationerna som är utgivna i skriftserierna.

Lärarutbildningens skriftserie

Serien handläggs inom Lärarutbildningen och ges ut av Gävle University Press.

Pettersson, D. & Magnusson, L. (red.) (2017). Förskolans kommunikationsmiljö : betraktelser och reflektioner kring Gävle förskolors kommunikativa möjligheter. Gävle: Gävle University Press. 244 s. (Lärarutbildningens skriftserie 8) Länk [Mer information]
Björling, M. (red.) (2016). Ämnesdidaktiska utmaningar inom matematik, naturvetenskap och teknik. Gävle: Gävle University Press. 153 s. (Lärarutbildningens skriftserie 7) Länk [Mer information]
Fransson, G. & Hammarström, H. (red.) (2012). I mötet mellan vetenskap och lärande : 13 högskolepedagogiska utmaningar. Gävle: Gävle University Press. 238 s. (Lärarutbildningens skriftserie 6) Länk [Mer information]

Religionsvetenskapliga studier från Gävle 

Serien handläggs inom ämnet religionsvetenskap vid avdelningen för humaniora och ges ut av Gävle University Press.

Carlsson, D. & Thalén, P. (red.) (2015). Det postsekulära klassrummet : mot ett vidgat religionskunskapsbegrepp. Gävle: Högskolan i Gävle. 200 s. (Religionsvetenskapliga studier från Gävle 10) Länk [Mer information]
Sundqvist, O. & Vikstrand, P. (red.) (2013). Gamla Uppsala i ny belysning. Gävle: Högskolan i Gävle. 208 s. (Religionsvetenskapliga studier från Gävle 9) [Mer information]
Åkerdahl, P. (2013). Självmordsbombare och korsriddare : Martyrideologi som drivkraft till politiskt handlande. Uppsala: Swedish Science Press. 236 s. (Religionsvetenskapliga studier från Gävle 8) [Mer information]

Mediestudier 

Serien handläggs inom ämnet medie- och kommunikationsvetenskap vid avdelningen för humaniora och ges ut av Gävle University Press.

Bengtsson, B. & Åsén Ekstrand, E. (red.) (2013). Spår och spridning : perspektiv på internet. Gävle: Gävle University Press. 161 s. (Mediestudier, Högskolan i Gävle 1) [Mer information]

Vill du veta mer om förlaget och utgivningen? Hör av dig till: gup@hig.se

Publicerad av: Malin Almstedt Jansson Sidansvarig: Bahram Moshfegh Sidan uppdaterades: 2018-04-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)