Gå till eugreenalliance
Sök

Forskardagarna vid Högskolan i Gävle hösten 2021

Här finns filmade föreläsningar med våra forskare. Inspelat den 3, 6 och 7 oktober 2021 i samarbete med SVT/UR

Silvia Edling: Historiemedvetande i vetenskapen och i undervisningen

Föreläsningen riktar uppmärksamhet mot begreppet historiemedvetande som har fått en stark genomslagskraft inte bara inom historiedidaktik utan i samhälls- och humanvetenskap generellt. Dagens lärarprofession efterfrågar lärare som på djupet förstår fenomen de har ansvar för och syftet med den här presentationen är att ge en kort inblick i vad som menas med historiemedvetande och hur den knyter an till bred demokratifrågor om etik och moral.

Anneli Frelin: Morgondagens lärmiljöer

Hur ser morgondagens lärmiljöer ut och varför? I föreläsningen beskrivs och visas nya lärmiljöer och de möjligheter som de ger, med fokus på skolan. Handlingsmöjligheter utifrån till exempel läroplaner, och utifrån lärares didaktiska tänkande i mötet med nya miljöer, visas i en modell.

Bengt Halling: Vinsterna med konceptet Human lean

Det unika konceptet Human Lean sätter människan i centrum för produktivitet. Human Lean bygger på en kombination av Lean filosofi och metodik i symbios med hälsoteori och känsla av sammanhang. Bengt Halling, Teknologie dr, berättar hur konceptet Human Lean skapades och hur produktiviteten ökat samtidigt som sjukfrånvaron minskat på de arbetsplatser där Human Lean prövats.

Åsa Hedlund: Vägen tillbaka för kvinnor med psykisk ohälsa 

Stress, depression och ångest är idag vanliga orsaker till sjukskrivning, särskilt hos kvinnor. Vi vet ganska mycket om arbetsplatsens betydelse för återgång i arbete, men mindre om kvinnornas egna föreställningar, hälsa och välbefinnande.

Mohammad Jahedi: Ny kylteknik för stålet och miljön

Det finns olika stålsorter som tillverkas i stål- och verkstadsindustri. En av viktigaste processer att påverka ståls mekaniska egenskaper är kylningsteknik som ofta använder stora mängder vatten. Hur utveckling av kylningstekniken kan förbättra resursanvändning, minimera miljöpåverkan och förbättra mekaniska egenskaper?

Johan Liljestrand: Rummet där religioner möts

Religiösa samfund från olika religioner används oftare som brobyggare för interkulturella möten. Att arrangera sådana möten innebär också att religiösa och kulturella olikheter behöver hanteras. I föredraget kommer detta att belysas med fokus på hur faktorer i den yttre miljön (närmiljön, byggnader etc.) formar mötet.

Stefan Seipel, Mohammad Bagherbandi, Anders Brandt: 3D-kartor ger en djupare inblick 

Hanteringen av nuvarande och kommande kriser som t.ex. den pågående höjningen av havsnivåer, översvämningar av städer som senast i Gävle till följd av plötsliga skyfall, eller utrymning av komplexa byggnader till följd av olyckor kräver detaljerade 3D-data över geografin både på en global, regional, och lokal skal- nivå.

Linda Widar: Distansarbetets betydelse för hälsan

Användning av digital teknik ger oss möjlighet och frihet att arbeta på distans från andra platser än vår ordinarie arbetsplats, men vad kan distansarbete innebära för vår hälsa och arbetsmiljö?

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-09-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)