Gå till eugreenalliance
Sök

Forskardagarna vid Högskolan i Gävle våren 2021

Här finns filmade föreläsningar med några av våra forskare. Inspelat den 8-9 april 2021 i samarbete med SVT/UR

Silvia Edling, Peter Gill och Pelle Matton: Gävlemodellen - så minskade mobbningen med ny metod

Denna föreläsning riktar strålkastarljuset mot en framgångsrik strategi för att motverka mobbning i Gävle kommun som går under namnet Gävlemodellen. Gävlemodellen är ett samarbete mellan Gävle kommun, brottsförebyggarna i Gävle och Högskolan i Gävle som pågått sedan 2011 och syftar till att förena forskning med praktik på ett systematiskt och fruktbart sätt.

Anna Efverman: Fysisk aktivitet i vardagen under och bortom cancer

Anna Efverman, forskningsprogramledare för Inkluderande Arbetsliv, berättar om vikten av att uppmärksamma cancerrehabiliteringsbehov under och bortom cancersjukdom för bättre hälsa i vardags- och arbetslivet. Alla har vi olika saker som är viktiga för vår hälsa!

Karl Hillman: Så kan Gävleborg ställa om till fossilfria transporter

Omställningen till fossilfria transporter är en förutsättning för att kunna leva och verka i Gävleborgs län även i framtiden. Länets företag kan spela en viktig roll genom att bidra till värdekedjorna för förnybara drivmedel och el för vägtransporter, från råvaruförsörjning och tillverkning till distribution och användning

Jörgen Holmberg och Göran Fransson: Kan virtual reality användas i skolans undervisning?

I detta inslag diskuteras möjliga användningsområden för Virtuella verkligheter (VR) i skolans undervisning och hur praktiknära forskning kan vara en framkomlig väg för att undersöka möjligheter och utmaningar i ett sådant användande. Exempel på lärares, forskares och lärarstudenters erfarenheter från olika forsknings- och samarbetsprojekt presenteras. Göran Fransson gick dessvärre bort strax efter inspelningen.

Anna Högberg: Rätt plast på rätt plats

Att uppnå en hållbar plastanvändning är en global utmaning. Men utmaningarna kan se olika ut beroende på vart i världen vi befinner oss. Hur ser det ut i ett svenskt perspektiv? Vilka utmaningar har vi och vad behöver vi göra för att uppnå en hållbar plastanvändning?

Jennie Jackson: En innovativ arbetsrotation för bättre arbetsmiljö och ökad jämlikhet på ett tvätteri

Jennie Jackson presenterar en innovativ arbetsrotation som siktar att förbättra arbetsmiljö och hälsa samt öka jämlikhet bland medarbetarna på ett tvätteri i Ockelbo.

Nils Ryrholm: En doft av biologisk mångfald

Jämte klimatkrisen är hoten mot biologisk mångfald de svåraste utmaningarna som människan både har skapat och måste hantera. Under de senaste åren har flera larmrapporter kommit om den omfattande minskningen även av ryggradslösa djur. Med hjälp av framtagna syntetiska locksubstanser, så kallade feromoner, kan man spåra viktiga indikatorarter som med sin närvaro/existens visar på stor biologisk mångfald och höga naturvärden till en lägre kostnad än tidigare befintliga metoder.

Stefan Sjöberg: Hur skapar vi en socialt hållbar stadsutveckling?

Segregation och socialt utsatta bostadsområden är idag centrala teman i samhällsdebatten. Stefan Sjöberg föreläser om hur samhällsarbete och urbana gemensamheter kan bidra till en socialt hållbar stadsutveckling.

Sara Skoog Waller: Våld och kön

Föreläsningen handlar om hur mäns våld och kvinnors särskilda utsatthet tenderar att osynliggöras, både i statistik och praktik. Det handlar också om kvinnors berättelser om att lämnas ensamma med våldet av samhället, om att inte kunna skydda sina barn och om maktlöshet inför att ingen kan hjälpa. Det handlar om vikten av omgivningens responser och av att synliggöra det könsspecifika våldet.

Patrik Sörqvist: Öra, hjärna och medvetande

Hur kommer det sig att människor kan koncentrera sig i störande miljöer? Hur gör hjärnan för att åstadkomma detta? Och varför är vissa bättre än andra på att koncentrera sig? Den här föreläsningen sammanfattar resultaten från tre studier som visar hur hjärnan stänger av delar av nervsystemet som ett filter för att skydda sig i takt med att koncentrationskraven ökar.

Peder Zandén Kjellén: Elbilen, bättre för miljön och plånboken

I den här föreläsningen berättar Peder Zandén Kjellén, forskare inom miljövetenskap, om elbilar. Om deras miljöpåverkan och att det faktiskt kan vara bättre för din plånbok att välja en elbil framför bensin och diesel. Men kom ihåg fundera på vilka behov du har när du ska välja en ny bil!

Mer om Peder Zandén Kjelléns forskning

Mikaela Willmer: Därför ska du sluta banta

Över hälften av Sveriges vuxna befolkning har idag övervikt eller fetma. Varför har det blivit så, vad har ultra-processad mat med saken att göra, och varför är bantning en dålig idé? Det ger Mikaela Willmer, legitimerad dietist och docent i vårdvetenskap, svar på i den här föreläsningen.

Peter Öberg: Nya intima relationer på äldre dar

Intima relationer är bland de viktigaste relationerna i människors liv. Utifrån forskning om äldres förändrade familjerelationer handlar föreläsningen om nya intima relationer på äldre dar utifrån tre frågor: Hur har intimitetens landskap på äldre dar förändrats? Vad är innebörden av en ny intim relation på äldre dar? Skiljer sig intima relationer som initieras sent i livet från intima relationer som inletts tidigare under livsloppet?

Andreas Örnehag: Välfärdsteknik i äldreomsorgen

Utmaningar för välfärdsteknik Kommundoktorand Andreas Örnehag beskriver och diskuterar erfarenheter av skillnader som finns mellan kommuner, som kan skapa svårigheter vid införande och upphandlingar av välfärdsteknik/ digitalisering för framtidens äldreomsorg.

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2022-11-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)