Sök

Forskare i alfabetisk ordning

Forskare listade i alfabetisk ordning.

Forskare A-Ö

ABC

A

Ahmadi, Zahra, företagsekonomi
Ahonen-Jonnarth, Ulla, besluts-, risk- och policyanalys
Ahmadi, Fereshteh, sociologi
Akander, Jan, energisystem
Amiri, Shahnaz, energisystem
Andersson, Benita, medicinsk vetenskap
Annell, Cecilia, svenska språket
Asami Johansson, Yukiko, matematik
Attorps, Iiris, matematik

B

Bagherbandi, Mohammad, lantmäteriteknik
Bahrami, Alireza, byggnadsteknik
Bamzar, Roya, samhällsbyggnad
Barreiro, Maria, industriell ekonomi
Barthel, Stephan, miljövetenskap
Bengtsson, Lars, industriell ekonomi
Berggren, Benny, företagsekonomi
Bergsten, Eva, arbetshälsovetenskap
Bergström, Gunnar, arbetshälsovetenskap
Bergvall, Olof, matematik
Biamba, Cresantus, didaktik
Björk, Curt, energisystem
Björk, Ingrid, svenska språket
Björklund, Erika, pedagogik
Björklund, Johan, matematik
Björklund, Martin, arbetshälsovetenskap
Björklund, Ove, vårdvetenskap
Björkman, Annica, vårdvetenskap
Björling, Mikael, kemi
Björsell, Niclas, elektroteknik
Blomqvist, Sven, idrottsvetenskap
Blückert, Ann, svenska språket
Boman, Eva, psykologi
Boustedt, Jonas, datavetenskap
Brandt, Anders, geografi
Brunåker Svante, företagsekonomi
Bylund Grenklo, Tove, vårdvetenskap
Bäckman, Kerstin, didaktik
Bökman, Fredrik, besluts-, risk- och policyanalys

C

Calmunger, Mattias, energisystem
Cananau, Iulian, engelska
Carlson, Åsa, pedagogik
Carlsson, Marianne, vårdvetenskap
Cehlin, Mathias, energisystem
Chilo, José, elektroteknik
Christensson, Johan, svenska språket
Colding, Johan, miljövetenskap
Cronhjort, Mikael, matematik

DEF

D

Dahlin, Olov, religionsvetenskap
Djupsjöbacka, Mats, arbetshälsovetenskap
Dominic, Chris, industriell ekonomi
Dotzauer, Erik, energisystem

E

Edin, Anna, medie- och kommunikationsvetenskap
Edling, Silvia, didaktik
Efverman, Anna, vårdvetenskap
Ek, Mikael, juridik
Elm, Annika, didaktik
Engström, Maria, vårdvetenskap
Enmarker, Ingela, vårdvetenskap
Eriksson, Bengt, byggnadsteknik
Eriksson, Elisabet, vårdvetenskap
Eriksson, Erika, pedagogik
Eriksson, Mårten, psykologi

F

Fagerström, Arne, företagsekonomi
Farstad, Britt, svenska språket
Fjellström, Daniella, företagsekonomi
Forinder, Ulla, socialt arbete
Francia, Guadalupe, pedagogik
Fredlund, Tobias, didaktik
Frelin, Anneli, didaktik

GHI

G

Gerdemark, Tommy, företagsekonomi
Gill, Peter, pedagogik
Giusti, Matteo, miljövetenskap
Gradin Tasala, Katja, miljövetenskap
Grannäs, Jan, didaktik
Grell, Pär, socialt arbete
Grylin, Hanna, juridik
Gunvik Grönblad, Ingegerd, pedagogik
Gustafsson, Christina, didaktik
Gustafsson, Mattias, energisystem

H

Hadin, Åsa, industriell ekonomi
Haga, Andreas, miljövetenskap
Haglund, Björn, didaktik
Halin, Niklas, psykologi
Hallman, David, arbetshälsovetenskap
Hamberg, Mattias, företagsekonomi
Hammarberg, Annie, didaktik
Hartwig, Fredrik, företagsekonomi
Hayati, Abolfazl, energisystem
Hedborg, Kerstin, medicinsk vetenskap
Hedman, Maria, vårdvetenskap
Heiden, Marina, arbetshälsovetenskap
Hellström, Fredrik, arbetshälsovetenskap
Hilletofth, Per, industriell ekonomi
Hillman, Karl, miljövetenskap
Hillström, Lars, biologi
Hinton, Stephen, miljövetenskap
Hiswåls, Anne-Sofie, folkhälsovetenskap
Hjelmblom, Magnus, beslut-, risk- och policyanalys
Hofsten, Anna, medicinsk vetenskap
Holmberg, Jörgen, didaktik
Homayoun, Saeid, företagsekonomi
Huda Chowdhury, Ehsanul, företagsekonomi
Hugosson, Håkan, fysik
Hultgren, Christina, biologi
Hyder, Akmal, företagsekonomi
Hygge, Staffan, miljövetenskap
Häggström, Elisabeth, vårdvetenskap

I

Isaksson, Magnus, elektroteknik
Iqbal, Asifa, samhällsbyggnad

JKL

J

Jackson, Jennie, arbetshälsovetenskap
Jahedi, Mohammad, energisystem
Jakobsson, Marianne, psykologi
Januario, Leticia, arbetshälsovetenskap
Jerlinder, Kajsa, idrottsvetenskap
Jernberg, Signe, företagsekonomi
Jerre, Kristina, kriminologi
Jiang, Bin, geografi
Johansson, Anders, matematik
Johansson, Elin, arbetshälsovetenskap
Jordal, Malin, vårdvetenskap

K

Kaatari, Henrik, engelska
Kang, Olivia, företagsekonomi
Kabanshi, Alan, energisystem
Kalinnikova Magnusson, Liya, pedagogik
Kaltenbrunner Nykvist, Monica, arbetshälsovetenskap
Karlsson, Björn, energisystem
Kellner, Eva, biologi
Knez, Igor, psykologi
Knudsen, Kati, vårdvetenskap
Kristoffersson, Eleonor, juridik
Kristofferzon, Marja-Leena, vårdvetenskap
Kroon, Ann, socialt arbete
Kurvinen, Jaana, företagsekonomi
Kusterer, Hanna, psykologi
Kvarnström, Emilia, företagsekonomi
Kågström, Jonas, företagsekonomi
Källström, Rolf, matematik

L

Lambrix, Patrick, energisystem
Landström, Mats, nationalekonomi
Lang, Lionel, matematik
Langeborg, Linda, psykologi
Larsson, Sam, socialt arbete
Larsson, Stefan, religionsvetenskap
Larsson, Ulf, energisystem
Leidhammar, Börje, juridik
Liljestrand, Johan, pedagogik
Lim, Nancy Joy, geografi
Lindberg, Magnus, vårdvetenskap
Lindberg, Maria, vårdvetenskap
Lindgren Ödén, Birgit, religionsvetenskap
Ljung, Robert, miljövetenskap
Ljungquist, Sarah, genusvetenskap
Lozano, Rodrigo, industriell ekonomi
Lyskov, Eugene, arbetshälsovetenskap
Lättman, Katrin, psykologi
Löf, Catharina, socialt arbete
Löfqvist, Lars, industriell ekonomi
Lönn, Mikael, biologi
Lövgren, Karin, medie- och kommunikationsvetenskap

MNO

M

Ma, Ding, samhällsbyggnad
Macassa, Gloria, folkhälsovetenskap
Magnusson, Lena O, bildpedagogik
Mardan, Nawzad, energisystem
Masoumi, Davoud, didaktik
Mathiassen, Svend Erik, arbetshälsovetenskap
Mattsson, Magnus, energisystem
Milutinovic, Goran, datavetenskap
Mixter, Susanna, folkhälsovetenskap
Modiano, Marko, engelska
Mondani, Hernan, kriminologi
Moshfegh, Bahram, energisystem
Mutiganda, Jean Claude, företagsekonomi
Mårtensson Gunilla, vårdvetenskap

N

Nilfouroushan, Faramarz, lantmäteriteknik
Niss, Camilla, industriell ekonomi
Nilsson, Annika, vårdvetenskap
Nobuoka, Jakob, industriell ekonomi
Nordlander, Edvard, elektroteknik
Nordhall, Ola, psykologi
Norén, Asima, byggnadsteknik
Norrman Eriksson, Ola, miljövetenskap

O

Odelstad, Jan, besluts-, risk- och policyanalys
Olerud, Johan, vårdvetenskap
Olsson, Annakarin, vårdvetenskap
Olsson, Patrick, energisystem
Osarenkhoe, Aihie, företagsekonomi

PQRS

P

Paasch, Jesper, samhällsbyggnad
Pettersson, Daniel, pedagogik
Porskrog Kristiansen, Lisbeth, vårdvetenskap
Pålsson, Ylva, vårdvetenskap

Q

Qvarfordt, Anna, idrottsvetenskap

R

Radic, Mirko, matematik
Rambaree, Komalsingh, socialt arbete
Randmaa, Maria, vårdvetenskap
Rashid, Mamunur, arbetshälsovetenskap
Reza, Salim, elektroteknik
Rezagholi, Mahmoud, arbetshälsovetenskap
Richter, Hans, arbetshälsovetenskap
Ristiniemi, Jari, religionsvetenskap
Rostami, Amir, kriminologi
Rudolfsson, Thomas, arbetshälsovetenskap
Rubaiy, Hussein, medicinsk vetenskap
Ryrholm, Nils, biologi
Rönnow, Daniel, elektroteknik

S

Sahlin, Eva, samhällsbyggnad
Salzmann-Eriksson, Martin, vårdvetenskap
Sandberg, Mats, energisystem
Sarnecki, Jerzy, kriminologi
Scherdin, Mikael, miljövetenskap
Seipel, Stefan, datavetenskap
Shestopalov, Yury, matematik
Silén, Marit, vårdvetenskap
Silvestro, Daniele, miljövetenskap
Sjöblom, Yvonne, socialt arbete
Sjöberg, Stefan, socialt arbete
Sjöholm, Åke, medicinsk vetenskap
Sjölund, Britt-Marie, vårdvetenskap
Sjölund, Maria, socialt arbete
Skytt, Bernice, vårdvetenskap
Soam, Shveta, miljövetenskap
Stake-Nilsson, Kerstin, medicinsk vetenskap
Strömberg, Annika, företagsekonomi
Sundström, Agneta, företagsekonomi
Svanberg, Jan, företagsekonomi
Svensson, Sven, arbetshälsovetenskap
Svennberg, Lena, idrottsvetenskap
Söderlund, Jenny, juridik
Sörqvist, Patrik, miljövetenskap

TUVW

T

Tatar, Kourosh, maskinteknik
Thalén, Peder, religionsvetenskap
Tham, Pia, socialt arbete
Thollander, Patrik, energisystem
Thomas, Kavita, engelska
Thunander Sundbom, Lena, medicinsk vetenskap
Trygged, Sven, socialt arbete
Turunen, Päivi, socialt arbete

U


V

Vesterlund, Per, medie- och kommunikationsvetenskap
Vidman, Åsa, arbetshälsovetenskap
Vilhelmson, Pär, företagsekonomi
von Haartman, Robin, industriell ekonomi
Von Schantz, Miriam, medie- och kommunikationsvetenskap

W

Wallhagen, Marita, miljövetenskap
Wallmon, Monika, företagsekonomi
Wang, Xiaoqin, matematik
Wang, Zhao, miljövetenskap
Westerberg Jacobson, Josefin, vårdvetenskap
Westfelt, Lars, kriminologi
Widbäck, Anders, svenska språket
Wigö, Hans, energisystem
Wiitavaara, Birgitta, arbetshälsovetenskap
Wikman, Sofia, kriminologi
Willander, Johan, psykologi
Willmer, Mikaela, vårdvetenskap
Wistrand, Helena, svenska språket
Wright, Sandra A. I., biologi
Wulff Hamrin, Cornelia, folkhälsovetenskap
Wäckelgård, Eva, energisystem

XYZ

X


Y

Z

Zetterberg, Camilla, arbetshälsovetenskap
Zhao, Ming, industriell ekonomi

ÅÄÖ

Å

Åge, Lars-Johan, företagsekonomi
Ågren, Jonas, lantmäteriteknik
Åhlén, Julia, datavetenskap

Ä


Ö

Öberg, Peter, socialt arbete
Ödlund, Louise, energisystem
Östlund, Ann-Sofi, vårdvetenskap


Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Johan Edqvist Sidan uppdaterades: 2021-12-06
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)