Gå till eugreenalliance
Sök

Hedersdoktor 2020

Stina Oscarson utses till filosofie hedersdoktor vid Högskolan i Gävle för sina insatser för yttrandefrihet, bildning och demokrati. Stina har under flera år arbetat med att utveckla och underhålla en dialog mellan akademi och det omgivande samhället. I offentliga samtal och seminarieserier har hon genomlyst såväl vetenskapens möjligheter och trovärdighet som demokratins sårbarhet, genom ett kreativt och öppet tillvägagångssätt.

Stina Oscarson

Stina Oscarson är dramatiker, regissör och samhällsdebattör. Hon fick sin estetiska skolning i Skellefteå där hon växte upp och har varit särskilt verksam inom teatern. Oscarson startade exempelvis den fria teatergruppen Teater ML02 och har haft uppdrag som konstnärlig ledare för Orionteatern i Stockholm 2004 och som chef för Radioteatern 2011-2014.

Oscarson har uppmärksammats och prisats för sina kulturinsatser och bland annat erhållit bokmässans Bildningsstipendium, Eldh-Ekblads fredspris samt Stockholms stads folkbildningsstipendium. År 2008 påverkade Oscarson den Svenska kulturdebatten med den av henne initierade alternativa kulturutredningen (”Skuggutredningen”) och har i många sammanhang fört fram bildningsfrågornas betydelse för det offentliga samtalet.

Oscarson har i bred mening också bidragit till Högskolans humanistiska och akademiska verksamhet i samverkan med det omgivande samhället. Hon har bland annat varit verksam vid Dagermanseminariet vid Högskolan, senast vid seminarieserien ”Hur skapar vi en hållbar demokrati?” där demokratins, samtalets och forskningens möjligheter och sårbarhet har genomlysts. Oscarson har även författat manus till föreställningar av Dagermans ”Tusen år hos gud” i samarbete med Högskolan och Gävle stad. Samarbetet har fortsatt och betoningen av den akademiska friheten har ständigt varit närvarande, senaste i serien ”Samtal på väg”, ett samarbete mellan ABF Gästrikebygden, Länsmuseet, Hyresgästföreningen och Högskolan i Gävle.

Oscarsons engagemang i bildningsfrågor, samverkan och arbete för att motverka faktaresistens gör henne mycket värdig som hedersdoktor vid Högskolan.

Publicerad av: Johanna Esplund Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-11-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)