Gå till eugreenalliance
Sök

Hedersdoktorer 2011

Högskolan i Gävles tidigare rektor utsågs 2011 till den första hedersdoktorn vid Högskolan i Gävle.

I samband med den akademiska högtiden vid Högskolan i Gävle håller hedersdoktorerna öppna föreläsningar där de ger spännande inblickar i sin verksamhet.

Birgitta Stymne

Birgitta Stymne utsågs år 1989 till rektor för Högskolan i Gävle - som dåförtiden hette Högskolan i Gävle-Sandviken. Hon blev därmed Högskolans andra rektor som var kvinna. Hon var Högskolans rektor under två ämbetsperioder, sammanlagt 12 år.

Birgitta Stymne föddes i Kristianstad 1940, tog studentexamen vid hemstadens Högre Allmänna Läroverk 1959 och civilingenjörsexamen vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) 1964. På avhandlingen Interactions between organic molecules studied by infrared spectroscopy blev hon år 1979 teknologie doktor vid KTH. På KTH uppehöll hon befattningar som universitetslektor, prefekt, utbildningsledare och slutligen byråchef innan hon år 1989 utsågs till rektor för Högskolan i Gävle.

Under sin rektorstid på Högskolan arbetade hon mycket aktivt för dels för ett samlat campus i Gävle, dels för en ”akademisering” av Högskolan genom införandet av institutioner med åtföljande programorganisation. Hon arbetade målmedvetet med att främja forskningen; under hennes rektorstid anställdes de första professorerna vid Högskolan. 1990-talet präglades i hög grad av tillväxt – ökande antal studenter, ökande anslag för forskning och forskarutbildning – men också av konsolidering av vunna framgångar, särskilt mot slutet av ämbetsperioden då Högskolan övertog ansvaret för KTH:s institution för Byggd Miljö i Gävle (BMG), ett viktigt steg i Högskolans fortsatta profileringsarbete.

Under Birgitta Stymnes rektorstid uppfördes Naturvetarhuset som ett led i strävan att stärka de naturvetenskapliga ämnena. Hennes engagemang omfattade också ämnena inom det historisk-filosofiska området.

Efter pensioneringen har Birgitta Stymnes kompetens tagits i anspråk för bland annat en rad nationella och internationella utvärderingsuppdrag. Hon var vidare ledamot av regeringens forskningsberedning 2009–2010. Sedan 2006 är hon ledamot av Örebro universitets styrelse. I styrelsen för Verket för högskoleservice var hon ledamot åren 1994–2002. År 2000 valdes hon till arbetande ledamot av Kungliga Skytteanska Samfundet.

Till Gävle-konstnären Gunnar Cyrén uppdrog Högskolestyrelsen att med en betydande mängd externa medel förfärdiga en så kallad rektorskedja, vars första bärare Birgitta Stymne blev år 2000.

När Birgitta Stymne lämnade rektorsposten 2001, uppdrog Högskolestyrelsen åt Gävlekonstnären Ulla Helenius Reit att utföra ett porträtt av henne. Det hänger för framtiden i Högskolans styrelserum.

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2024-01-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)