Gå till eugreenalliance
Sök

Hedersdoktorer 2014

En professor, en verkställande direktör samt en internationellt erkänd författare utsågs 2014 till hedersdoktorer vid Högskolan i Gävle.

I samband med den akademiska högtiden vid Högskolan i Gävle håller hedersdoktorerna öppna föreläsningar där de ger spännande inblickar i sin verksamhet.

Akademin för teknik och miljö

Per Laurell

Akademin för teknik och miljö har till hedersdoktor utsett Per Laurell, vd för Gävle Energi, till hedersdoktor. Han har inriktat sitt engagemang mot ett av Högskolans profilområden, Byggd miljö, och har aktivt arbetat för att stimulera och medverka inom forskning, utveckling och utbildning i samverkan mellan Högskolan i Gävle och näringslivet i regionen. Han medverkade aktivt vid etableringen av företagsforskarskolan REESBE i samverkan med Högskolan i Mälardalen och Högskolan i Dalarna, till starten av det regionala projektet "Klimatneutralt och konkurrenskraftigt Gävleborgs län 2050 samt till etableringen av så kallade coop-utbildningar i länet.

Som en röd tråd genom Laurells yrkesliv löper arbetet med energibranschen gärna kopplat till näringslivsutveckling och tillväxt. En särskilt stor roll spelade Laurell vid grundandet av det regionala inkubatorföretaget Movexum AB. Tidigt insåg han behovet av en innovationsmiljö som agerar professionellt och stöttar tillkomsten av innovativa tillväxtbolag i vår region. Genom att hela tiden söka nya och bättre lösningar har han uppmuntrat inkubatormiljön att fokusera på att skapa värden i innovationssystemet. Laurell är operativt engagerad med strategisk och visionär syn med resultatorienterad innovativ och affärsutvecklande läggning.

  1. Installationsföreläsning: Hållbar innovativ tillväxt

Akademin för hälsa och arbetsliv

Nawal El Saadawi

Nawal El Saadawi är utbildad läkare och har bland annat varit ansvarig för folkhälsofrågor i Egypten. Hon är en förgrundsgestalt inom kvinnorörelsen i arabvärlden och har bland annat författat boken Women and Sex. Kampen för kvinnors rättigheter liksom för det fria ordet för hon också i sin skönlitterära produktion. Denna är omfattande och har fått stor internationell spridning: ett tiotal av hennes verk finns i svensk översättning, till exempel Livets källa (1994) och Den stulna romanen (2010).

Nawal El Saadawi har hedrats med många litterära utmärkelser. Vid ett par tillfällen har hon även nominerats till Nobelpriset i litteratur. År 2012 tilldelades hon Stig Dagerman-priset och besökte i samband med det Högskolan i Gävle där hon invigde det nygrundade Dagermanseminariet vars syfte är att hedra minne av Stig Dagerman och stärka litterära och humanistiska verksamheter vid Högskolan. Hon är värd respekt och uppskattning för sin kamp för en hållbar livsmiljö för alla människor. Hennes livsgärning och kamp för kvinnors rättigheter kopplar starkt till Högskolan i Gävles vision om en hållbar livsmiljö.

  1. Installationsföreläsning: Doctor Becomes Doctor Again

Arne Ljungqvist

Arne Ljungqvist är utbildad läkare, han blev biträdande professor 1967 och professor 1979. Han har innehaft positioner som prorektor vid Karolinska institutet och rektor för Gymnastik- och idrottshögskolan. Hans kompetens tas i anspråk av idrottsrörelsen: han är ledamot av Internationella olympiska kommittén (IOK) sedan 20 år och är sedan 2003 ordförande i IOK:s medicinska kommitté. För en bred allmänhet är Ljungqvist känd för sin resoluta kamp mot doping i alla former. Sedan 2012 har Ljungqvist fokuserat dopning som ett folkhälsoproblem och ett samhälleligt problem genom den av regeringen instiftade Arne Ljungqvist Foundation.

Samma år blev Arne Ljungqvist Foundation partner till Högskolan i Gävle och det då nystartade Idrottsvetenskapliga programmet vid Akademin för hälsa och arbetsliv. Arne Ljungqvist har själv medverkat i symposier och föreläsningar vid Högskolan och varit den externa aktör som satt Högskolan i Gävle på antidopingskartan nationellt och internationellt. Genom sitt aktiva deltagande i utbildning och forskning kring dessa frågor bidrar han till legitimiteten i ett nytt utbildnings- och forskningsområde. Ljungqvist var i yngre dagar en framstående friidrottare: han hoppa 1.90 vid de Olympiska sommarspelen 1952 men hade tidigare samma år hoppade 1,96 meter när han vann SM i friidrott. I augusti 1952 hoppade han 2,01 meter i Göteborg, hans personliga rekord.

  1. Installationsföreläsning: Hur idrottens dopingproblem blev en folkhälsofråga
Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2024-01-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)