Gå till eugreenalliance
Sök

Hedersdoktorer 2016

Två professorer och en landshövding utsågs 2016 till hedersdoktorer vid Högskolan i Gävle.

I samband med den akademiska högtiden vid Högskolan i Gävle håller hedersdoktorerna öppna föreläsningar där de ger spännande inblickar i sin verksamhet.

Gå direkt till beskrivningar av de olika hedersdoktorerna:

Akademin för hälsa och arbetsliv

Barbro Holmberg

Barbro Holmberg är utbildad socionom med en bakgrund som politiskt sakkunnig, statssekreterare och statsråd på Utrikesdepartementet. Hon har också varit projektledare för att integrera barnperspektivet i ett utvecklingssamarbetet på Utrikesdepartementet, generaldirektör på Migrationsverket, sekreterare i två statliga utredningar samt redaktör för Psykologtidningen och Tidskriften Socialpolitik. Barbro Holmberg har också drivit en egen konsultverksamhet.

Som en röd tråd genom hennes yrkesliv löper samhällsintresset och hon fick H. M. Konungens medalj i 12:e storleken i Serafimerordens band för ”framstående samhällsinsatser” 2008.

Barbro Holmberg var verksam som Landshövding i Gävleborgs län mellan åren 2008 och 2015 och lade under dessa år stort fokus på regional utveckling, arbetsmarknadsfrågor och integration. Hon såg Högskolan i Gävle som motor för utvecklingen i länet, både genom att tillhandahålla välutbildade människor till länet och genom att skapa av en innovationsmiljö i samverkan med näringslivet. Barbro Holmberg var också ordförande i Högskolans Samverkansråd under hela sin tid som landshövding och betonade ofta att samverkan är ett ansvar både för Högskolan och för det omgivande samhället. Hon tog flera initiativ till att skapa mötesplatser där företagare i länet fick möjlighet att möta Högskolan bland annat genom seminarieserien ”Forskarna på Slottet” som blev allmänt uppskattat i länet.

  1. Installationsföreläsning: Utbildning och forskning – Vår framtid

Roland Kadefors

Roland Kadefors har grundexamen som civilingenjör. Efter sin disputation knöts han till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, där han forskade inom neuro-fysiologi, rehabilitering och ortopedi. När Götaverken AB startade en forskningsverksamhet med anknytning till de varvsanställdas arbetsmiljö engagerades han i ergonomiska studier av svetsarbete; han var sedan under 70-talet chef för tekniskt arbetarskydd, först vid Götaverken och därefter vid varvskoncernen Swedyards. Han var också under många år knuten till Chalmers som adjungerad professor.

När varvsindustrin avvecklades blev Roland Kadefors chef för den nybildade forskningsverksamheten på Lindholmen i Göteborg, inriktad mot teknisk och organisatorisk utformning av industriell produktion. Vid Arbetslivsinstitutets (ALI) regionalisering ledde han uppbyggnaden av det Göteborgsbaserade programmet ”Industrin och den mänskliga resursen”. Här bedrev han forskning om bland annat datorarbete och arbete med handhållna verktyg, och påbörjade de studier av ålder och arbete som han fortsatt med som emeritus – sedan 2007 vid Göteborgs universitet. Han har varit engagerad i samhällsdebatten, främst i arbetsmiljö och äldrefrågor, men också mänskliga rättigheter, bland annat som ordförande i svenska Amnesty 1986-1990.

Roland Kadefors var under många år styrelseledamot i ALI, och bidrog till att dess forskning om belastningssjukdomar lokaliserades till Högskolan i Gävle. Han var under 2003–2010 forskarrepresentant i styrelsen för Centrum för Belastningsskadeforskning och deltog i det förberedande arbete som ledde till etableringen av ett Fortecentrum vid Högskolan i Gävle.

  1. Installationsföreläsning: Visionen om ett uthålligt arbetsliv

Akademin för teknik och miljö

Stephen Stansfeld

Stephen Stansfeld is Professor of psychiatry in the Wolfson Institute of Preventive Medicine at Barts and the London School of Medicine, Queen Mary University of London. His research interests include the effects of the physical and social environment on mental health. He was Chair of the International Commission on the Biological Effects of Noise from 2008 to 2014 and directed the 7th Framework funded European Network on Noise and Health, involving 33 European partners to decide on priorities for new research on environmental noise and health. He directed the European 5th Framework funded RANCH Study on the effects of aircraft and road traffic noise on children’s cognition and health.

He currently chairs the WHO Guidelines Development Group on the new guidelines for environmental noise. He carries out research on noise and health, working conditions and mental health and longitudinal studies of adolescent mental health.

  1. Installationsföreläsning: From health inequalities to social interventions – surprises and lessons
Publicerad av: Johanna Esplund Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-11-13
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)