Sök

Kompetensutveckling


- kontinuerlig kompetensutveckling och ett livslångt lärande


 
Snabba förändringar och ständiga omstruktureringar i arbetslivet och vår omvärld kräver kontinuerlig kompetensutveckling och ett livslångt lärande. Kunskap är idag det viktigaste konkurrensmedlet. Det är medarbetarna som besitter kompetensen och de är naturligtvis de viktigaste resurserna inom alla sorters verksamheter.

Idag är alla branscher utsatta för konkurrens och det ökar behovet av att vara en attraktiv leverantör såväl som arbetsgivare. I dagens samhälle är det viktigt att investera i personalens kompetens för att behålla och öka professionalism och effektivitet i verksamheten.

Högskolan i Gävle vill aktivt delta i utvecklingen av regionens företag och organisationer genom att erbjuda skräddarsydda utbildningar efter beställarens behov och önskemål. Utbildningen höjer och utvecklar personalens kompetens. Det är utbildning på akademisk nivå som är för-ankrad i forskning.

Personalutbildning som ges inom uppdragsutbildningen formas efter Era önskemål. Vi erbjuder allt från enstaka föreläsningar och seminarier till längre poänggivande kurser. Det finns även färdiga öppna kurser inom uppdragsutbildningen. Uppdragsgivaren avgör om utbildningen ska ge deltagarna poäng.

Skräddarsydda kurser


- Utbildningen anpassas efter uppdragsgivarens önskemål vad gäller innehåll, start- och slutdatum, omfattning, studietakt, plats, examination, högskolepoäng och mer.

Öppna kurser


Det finns färdiga uppdragsutbildningskurser som erbjuds företag och organisationer där deltagare från flera verksamheter deltar tillsammans
Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Anna Jansson Sidan uppdaterades: 2010-12-02
Kontakt
Kontakttorget
Joakim Helmbrant
Samordnare
Tel: 026-648905
E-post: joakim.helmbrant@hig.se

Anna Jansson Åkerson (Föräldraledig)
Kontaktmäklare
Tel: 026-648790
E-post: anna.jansson@hig.se

Helen Karlsson
Kontaktmäklare
Tel:026-648907
E-post:helen.karlsson@hig.se

Gemensam e-post
kontakttorget@hig.se

Aktuellt
Belastningsergonomisk riskbedömning 7.5 hp
Läs mer

Motorisk inlärning med tillämpningar inom rehabilitering och prevention av muskuloskeletala besvär 7,5 hp
Läs mer

Kurser inom lärarfortbildning
Lärarlyftet

Läs mer om samverkansarbetet mellan skola och högskola på
PUX hemsida

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)