Gå till eugreenalliance
Sök

Grafisk profil

Högskolan i Gävle lever idag på en konkurrensutsatt marknad och är en viktig aktör i regionen. Det är viktigt för oss att vi i vår kommunikation, externt och internt, är tydliga och uppträder som en sammanhållen enhet. De värden Högskolan i Gävle står för representeras av vår grafiska profil, varje kontakttillfälle med omvärlden gör att vår identitet stärks.

Vår loggotype med på olika underlag

Vårt namn

Vårt namn är Högskolan i Gävle, som förkortas HiG. I första hand bör hela namnet skrivas ut. Används förkortningen HiG i extern kommunikation måste det alltid framgå vad den står för, t.ex. genom att hela namnet skrivs ut första gången det används.

Vår logotyp

Logotypen är Högskolan i Gävles symbol och varumärke. Symbolen, H:et tillsammans med namnet Högskolan i Gävle, i ett speciellt typsnitt bildar logotypen. Logotypen ska behandlas med respekt och varsamhet. Utformning och färgangivelser är direktiv och får inte modifieras eller förvanskas i något avseende.

Färglogotypen ska inte användas i svart/vitt tryck eller kopiering så att symbolen presenteras i grå rastertoner. För svart/vitt tryck använd istället den svarta eller inverterade (vita) versionen av logotypen.

Logotypens placering avgörs av sammanhanget. Då logotypen är centrerad till sin karaktär, är en centrerad placering att föredra. Men det går även bra att lägga den i något av de högra hörnen. För att logotypen ska framträda tydligt och se snygg ut bör man inte placera den alltför nära texter, andra grafiska element eller alltför nära papperskanten.

Typsnitt

Typsnitt och typografering bidrar till att ge den grafiska profilen funktion, karaktär och konsekvens. När Högskolan kommunicerar internt i tryck (worddokument etc.) används Arial i rubriker och Times New Roman i löptext, och i digitala kanaler (PPT, e-post etc.) används Arial i både rubriker och löptext. Vid extern kommunikation används Helvetica Neue i både rubrik och löptext, om inte Helvetica Neue finns tillgängligt används Arial. På hig.se använder vi Helvetica Neue.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Tommy Löfgren Sidan uppdaterades: 2021-11-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)