Sök

Högskolans utveckling av utbildningsutbudet

På den här sidan kan du läsa om Högskolan i Gävles strategiska förnyelse av utbildningsutbudet.

Här finns information om beredningsprocessen, en summering av som skett och ska ske, en samling med vanliga frågor och svar om processen, och länkar till Högskolans texter om utbildningsutbudet.

Bakgrund

 • Högskolan har en ny utbildnings- och forskningsstrategi för det kommande decenniet och som en konsekvens av den utvecklas och förnyas utbildningsutbudet. Strategin innebär en utveckling av kompletta akademiska miljöer och att Högskolan ska vara utmaningsdriven och skapa lokal och global samhällsnytta.
 • Profileringen och förnyelsen av Högskolans utbildningsutbud utgår från de anslag lärosätet har, för att öka utbildningarnas kvalitet, relevans och samhällsnytta. Att förnya och se över verksamheten är något alla lärosäten gör med jämna mellanrum.
 • Det finns ett krav från staten på att högskolorna ska profilera sig.
 • Det finns också förväntningar från samhället att lärosäten ska satsa mer på livslångt lärande, bland annat genom fler skräddarsydda kortare kurser för kompetensutveckling och karriärväxling.
 • Målet är ett kunskapslyft i regionen med utbildningar som efterfrågas av både näringsliv, offentlig sektor och framför allt studenter.
 • Genomlysningen av utbildningsutbudet utgår från hur efterfrågade utbildningarna är av potentiella studenter, utbildningarnas koppling till forskning och hur efterfrågade utbildningarna är på arbetsmarknaden.
 • Utvecklingen och förnyelsen ligger i linje med Högskolestyrelsens inriktningsbeslut som togs den 15 oktober 2021. Inriktningsbeslutet säger bland annat att:
 • Förnyelsen av utbildningsutbudet ska omfatta cirka tio procent av anslagsutrymmet från läsåret 2023/24. Därmed frigörs resurser för att utveckla både utbildningsprogram och fristående kurser.
 • Det strategiska förnyelsearbetet ska utgå från dels hur attraktiva utbildningarna är för potentiella studenter (dvs. söktrycket), dels från hur stark forskningen är inom utbildningsområdet.
 • Därtill ska arbetsmarknadens behov beaktas.

Kortfakta om processen

 • Processen inleddes i mars 2020 då en projektgrupp med representanter Högskolans ledning, UFN (utbildnings- och forskningsnämnden) och verksamhetsstöd bildades för att utreda frågan om Högskolans framtida utbildningsutbud.
 • Målet med processen är att Högskolan ska få ett strategiskt profilerat utbud av utbildningsprogram med utgångspunkt i Högskolans utbildnings- och forskningsstrategi för år 2021-2030.
 • Projektgruppen har tagit fram ett förslag om ett nytt utbildningsutbud som har analyserats av Högskolans akademier.
 • Just nu pågår en sammanställning av det material som har tagits fram inom akademierna och ett förslag till beslutsunderlag ska tas fram.
 • Preliminärt kommer rektor fatta beslut om Högskolans framtida utbildningsutbud i juni 2022. Beslut om vilka utbildningar som berörs av förändringen sker alltså först då.
 • Förändringarna av utbildningsutbudet börjar träda i kraft läsåret 2023/2024.
 • Dagens aktiva studenter kommer att kunna gå klart sina utbildningar även om det är ett utbildningsprogram som kommer att avvecklas. Studieuppehåll kan komma att påverkas.
Kontakt

För frågor om utbildningsutbudet:

e-post: utbildningsutbud@hig.se

Är du student och har frågor om dina studier:

e-post: studentsupport@hig.se

Frågor från media:

Anders Munck, pressansvarig Högskolan i Gävle
e-post: anders.munck@hig.se
tel: 070-794 65 23

Publicerad av: Anders Munck Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2022-04-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)