Gå till eugreenalliance
Sök

Bakgrund

En strategisk förnyelse av utbildningsutbudet pågår. Här kan du läsa bakgrunden till varför arbetet görs.

Bakgrund

  • Högskolan har en ny utbildnings- och forskningsstrategi för det kommande decenniet och som en konsekvens av den utvecklas och förnyas utbildningsutbudet. Strategin innebär en utveckling av kompletta akademiska miljöer och att Högskolan ska vara utmaningsdriven och skapa lokal och global samhällsnytta.
  • Profileringen och förnyelsen av Högskolans utbildningsutbud utgår från de anslag lärosätet har, för att öka utbildningarnas kvalitet, relevans och samhällsnytta. Att förnya och se över verksamheten är något alla lärosäten gör med jämna mellanrum.
  • Det finns ett krav från staten på att högskolorna ska profilera sig.
  • Det finns också förväntningar från samhället att lärosäten ska satsa mer på livslångt lärande, bland annat genom fler skräddarsydda kortare kurser för kompetensutveckling och karriärväxling.
  • Målet är ett kunskapslyft i regionen med utbildningar som efterfrågas av både näringsliv, offentlig sektor och framför allt studenter.
  • Genomlysningen av utbildningsutbudet utgår från hur efterfrågade utbildningarna är av potentiella studenter, utbildningarnas koppling till forskning och hur efterfrågade utbildningarna är på arbetsmarknaden.
  • Utvecklingen och förnyelsen ligger i linje med Högskolestyrelsens inriktningsbeslut som togs den 15 oktober 2021. Inriktningsbeslutet säger bland annat att:
  • Förnyelsen av utbildningsutbudet ska omfatta cirka tio procent av anslagsutrymmet från läsåret 2023/24. Därmed frigörs resurser för att utveckla både utbildningsprogram och fristående kurser.
  • Det strategiska förnyelsearbetet ska utgå från dels hur attraktiva utbildningarna är för potentiella studenter (dvs. söktrycket), dels från hur stark forskningen är inom utbildningsområdet.
  • Därtill ska arbetsmarknadens behov beaktas.
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2022-12-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)