Gå till eugreenalliance
Sök

Fördjupad information och tidslinje

Här återfinns en summering av tidigare händelser i beredningsprocessen kring förnyelsen av utbildningsutbudet.

Tidslinje för processen

 • Mars 2020: Projektet ”Mot en strategiskt profilerad utbildningsportfölj” inleddes i mars 2020. Utgångspunkten var Högskolans nya vision och främst den nya utbildnings- och forskningsstrategin som gäller från 2021 till 2030. Visionen uttrycker att Högskolan i Gävle ska vara förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad. Utbildnings- och forskningsstrategin har två övergripande mål som beslutats av Högskolestyrelsen:
  - Högskolans kompletta akademiska miljöer ska ha internationell lyskraft
  - Vi är en utmaningsdriven högskola som skapar lokal och global samhällsnytta
 • Juni 2021: Projektet ”Mot en strategiskt profilerad utbildningsportfölj” presenterade sin slutrapport.
 • September 2021: Slutrapporten för projektet strategisk utbildningsportfölj presenterades för alla anställda.
 • Oktober 2021: Högskolestyrelsen tog inriktningsbeslut om en ny utbildningsportfölj. Beslutet innebär att Högskolans utbildningsutbud ska förnyas med start läsåret 2023/2024.
 • December 2021: Förslaget om utbildningsutbud lämnades över till de tre akademierna för beredning. I samband med detta höll Högskolans ledning ett informationsmöte för alla anställda om processen, och information gick ut till Högskolans studenter: Arbete med förnyat utbildningsutbud pågår
  Högskolans ledning publicerade en debattartikel om processen med utbildningsutbudet
 • December 2021 - mars 2022: Högskolans ledning hade interna informationsmöten på olika berörda avdelningar inom Högskolan. Regelbundna chefsmöten hölls.
 • Februari 2022: Högskolans ledning höll ett informationsmöte för strategiska samverkanspartners i regionen för att informera om den pågående processen. Omkring 50 personer deltog, däribland politiker, tjänstemän, företrädare för kommunerna, regionen, länsstyrelsen och näringslivet.
 • April 2022: Akademiernas beredning avslutades och återrapporterades till Högskolans ledning i början av april. Studentkåren bjöd in Högskolans studenter till ett dialogmöte om processen där Högskolans ledning deltog. Akademiernas utredning bereds vidare och ett förslag till beslut tas fram.
 • Maj 2022: Förhandlingar inleds med personalorganisationerna.
 • Juni 2022: 14 juni - Rektor tar beslut om förändringar i utbildningsutbudet.
 • Läsåret 2023/2024: Förändringarna i utbildningsutbudet börjar träda i kraft.
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2022-10-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)