Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Två kvinnor delar på Samverkansutmärkelsen 2008

2008 års samverkansutmärkelse tilldelas två kvinnor, verksamma inom vitt skilda områden av högskolan. Katarina Wijk, Centrum för Belastningsskadeforskning, och Eva Boman, lektor i miljöpsykologi, delar på utmärkelsen som är ett arbetsstipendium om 50 000 kronor. Priset delas ut av regiondirektör Mats Törnquist, Region Gävleborg, vid en särskild ceremoni den 28 januari.
Kontaktrådet vid Högskolan i Gävle — som består av representanter för arbetslivet i Gävleborgsregionen — delar varje år ut ett arbetsstipendium till den/de lärare vid högskolan som under året gjort särskilt goda eller nyskapande insatser inom samverkan med omgivande samhälle. Insatserna kan handla om grundutbildning såväl som forskning.

Katarina Wijk forskar vid Centrum för Belastningsskadeforskning (CBF) inom hälsofrämjande på arbetsplatser med särskilt intresse för pedagogiskt ledarskap, arbetsmiljö och förebyggande av belastningsskador.

Kontaktrådets motivering till att tilldela Katarina Wijk samverkansutmärkelsen lyder: 


"Katarina Wijk får utmärkelsen för att hon på ett entusiastiskt och drivande sätt medverkat i tillkomsten av Ergopriset vid Högskolan i Gävle. Priset kommer att delas ut till företag i regionen som förtjänstfullt genomfört arbetsmiljöförbättringar i en strävan att öka lönsamheten. Ergopriset syftar bland annat till att föra ut kunskap om pågående forskning inom arbetsmiljöområdet till näringslivet och i samband med tillkomsten av priset har kontaktutbyte skett med cirka 200 företag."
 

Motiveringen att tilldela Eva Boman, lektor i miljöpsykologi, utmärkelsen lyder:


"Eva Boman får utmärkelsen för att hon på ett framgångsrikt sätt utvecklat och etablerat Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Gävle. Programmet, som startade hösten 2008 med ett bra söktryck, har utformats i ett nära samarbete med företag och organisationer och ger studenterna stora möjligheter till näringslivskontakter under studietiden."

Samverkansutmärkelsen för 2008 delas ut vid en särskild ceremoni onsdagen den 28 januari, kl 15.00 i Rävhallen i anslutning till högskolans huvudentré.
 
För ytterligare upplysningar kontakta:
Maria Åstrand Swenneke, Högskolan i Gävle,
026-64 85 35 eller 070-625 09 08

Katarina Wijk, Centrum för Belastningsskadeforskning,
026-64 86 78 eller 070-509 95 43

Eva Boman, lektor i miljöpsykologi,
026-64 81 63 eller 070-275 45 54

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2009-02-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)