Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Symposium om akademisk frihet och samverkan

Tisdagen den 10 februari arrangerar två av högskolans institutioner — humaniora och samhällsvetenskap respektive matematik, natur- och datavetenskap — ett symposium på temat "akademisk frihet och samverkan?".
Är högskolans roll att vara en regional tillväxtmotor? Hur ska den lagstadgade samverkans-uppgiften tolkas? Är den förenlig med den akademiska friheten? Idag debatteras högskolans roll i samhället: I vilken utsträckning ska högskolan vara ett medel för ekonomisk nytta, kon-kurrens och innovationer? Ska högskolan styras av de politiskt formulerade samhällsbehoven? Eller, ska högskolan bedriva oberoende kunskapssökande utan ekonomiska och politiska intressen.

Symposiet är kostnadsfritt. Allmän-heten är välkommen.             
Tid: kl 10.00-13.00. Plats: sal 99:132.
 

Program


 
10:00          Inledning: Anita Hussénius, prefekt institutionen för matematik, natur- och datavetenskap, Michael Gustavsson, proprefekt institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

 

Inledande reflektioner kring akademisk frihet, samverkan och högskolans uppgift


10.10  Alexandra Waluszewski, professor i företagsekonomi, föreståndare Uppsala Science & Technology Centre

 
10.25  Claes Beckman, professor i elektronik, föreståndare Centrum för radiomätteknik, Högskolan i Gävle

 
10.40  Ylva Hasselberg, docent i ekonomisk historia, forskare vid Kungliga Vetenskapsakademin

 
10.55  Svend Erik Mathiassen, professor i belastningsskadeforskning, forskningsledare vid Centrum
för belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle

 
11.10  Sharon Rider, docent i vetenskapsteori, prodekan historisk-filosofiska fakulteten, Uppsala universitet

 
11.25 Paus med kaffe och smörgås

 
Paneldiskussion: akademisk frihet, samverkan och högskolans uppgift
11.45  Claes Beckman, Ylva Hasselberg, Svend Erik Mathiassen, Sharon Rider, Alexandra Waluszewski. Moderator: Mikael Björling, docent i kemi, Högskolan i Gävle. Utrymme för allmän diskussion.
 
För ytterligare upplysningar, kontakta:
Michael Gustavsson, proprefekt, institutionen för humaniora och samhällsvetenskap, 070-496 58 29

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2009-02-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)