Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Högskolan ansöker om 50 miljoner kronor för forskning om arbetsrelaterade belastningsskador

Högskolan i Gävle ansöker om 50 miljoner kronor hos FAS, forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, till forskning om arbetsrelaterade belastningsskador.
-         Vår ansökan avser Centrum för belastningsskadeforskning (CBF) som parallellt med forskning kring skadeaspekter utvecklar nyskapande forskning om hälsofrämjande arbetsliv, säger Högskolans rektor Maj-Britt Johansson.
FAS fick i höstas extra pengar i regeringens forskningsproposition, för ett eller två FAS-centra inom arbetslivsområdet. Stödet — 5 miljoner kronor årligen i högst tio år — ges till internationellt starka forskningsmiljöer eller dem som med stöd bedöms kunna nå en toppnivå.

 
-         Vår ansökan “The Body at Work — from problem to potential" innehåller åtta forskningsprogram, till exempel om vad som händer i muskler som belastas och om det går att spåra en belastningsskada i muskelprov. Vi vill också veta hur synkrävande arbete påverkar muskelaktivitet och arbetsställningar, och om det går att utnyttja hjärnans sätt att kontrollera rörelser för att skapa mer variation i arbetet, sägerSvend Erik Mathiassen , professor och forskningschef vid CBF.

 
En styrka är CBF:s samarbete med forskare i Sverige och utomlands. I ansökan finns många exempel på nära samarbeten med andra forskargrupper, bland annat om effektiva rehabiliteringsmetoder och smarta sätt att samla in belastningsdata på jobbet. CBF vill nu också ta reda på om fysisk aktivitet på arbetet kan hjälpa personer med stress.

 
Forskning i belastningsskador och i hälsofrämjande fysisk aktivitet på arbetet är en viktig del av ansökan. Insatser från flera vetenskaper krävs, allt från fysiologer och ergonomer till pedagoger och ekonomer. CBF har fördelen att vara en sammanhållen grupp forskare, var och en bra på olika områden.

 
Hur det går till när företag förändrar arbetsmiljön, hur företag ser på sin arbetsmiljö och vilka metoder för förändring som fungerar bäst är också frågor som tas upp i ansökan. Ovako i Hofors — och dess företagshälsovård — är ett av de företag CBF samarbetar med.

 
-         Vi gör redan nu mycket för arbetsmiljön, men kan alltid bli bättre, säger Elisabeth Dannberg, personalchef vid Ovako.

 
För mer information, kontakta:
Svend Erik Mathiassen, professor och forskningschef CBF, 026-64 82 06, 070-678 81 58

Publicerad av: System Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2009-03-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)