Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Högskolan i Gävle skapar centrum för logistik och innovativ produktion

Ett nytt forskningscentrum är på väg att etableras vid Högskolan i Gävle. Centrum för logistik och innovativ produktion, CLIP, ska erbjuda excellent kompetens inom området för att stärka konkurrenskraften inom Gävleborgsregionen.
CLIP ska vara en naturlig mötesplats för företag och organisationer som genom logistik och innovativa produktionslösningar behöver förbättra konkurrensförmågan och bli mer effektiva.

 
Centrets kompetensområden är Supply Chain Management, outsourcing/insourcing, innovationsprocesser, Lean Production, distribution och transportlogistik samt logistik och energi/miljö.

 
Som centrumbildning kommer CLIP att erbjuda
·         Näringsrelevant forskning och utveckling
·         Utbildning inom logistik och innovativ produktion
·         Kompetensstöd
·         Studentarbeten
·         Nätverk med företag, forskare och lärare
·         Kunskapsspridning

 
-          Vårt långsiktiga mål är att skapa ett internationellt starkt FoU-centrum inom logistik och innovativ produktion. Syftet är att bidra till att företag och organisationer i Gävleborgsregionen uppnår logistisk excellens som gör att de kan utnyttja sina resurser bättre och stärka sig i den internationella konkurrensen, säger Lars Bengtsson, professor vid industriell ekonomi inom institutionen för teknik och byggd miljö samt initiativtagare till CLIP.
Företag som är aktuella för att ingå i forsknings- och samverkansprojekt är till exempel Ericsson, Sandvik och Syntronic, men även en rad mindre företag samt kommunala och länsvisa organisationer eller bolag som Landstinget i Gävleborg, Triple Steelix och Gävle Hamn.

 
Den 28 maj invigs CLIP av rektor Maj-Britt Johansson. Samtidigt bjuds också på ett seminarium med föreläsningar som vänder sig till näringsliv och organisationer i regionen.

 
För mer information, kontakta:
Lars Bengtsson, professor vid industriell ekonomi, 026-64 88 02 eller 070-631 23 91

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2009-04-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)