Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


När blir arbetet en risk?


Högskolan i Gävle startar ny kurs för ergonomer

Nu förbereds inom Högskolan en kurs om metoder för att bedöma risker i arbetet. Dessa tillförlitliga och beprövade metoder används idag nästan uteslutande av forskare, men kan med fördel användas i arbetslivet.
Arbetsmiljöverket ställer allt oftare krav på arbetsgivarna att göra riskbedömningar för att värdera om arbetet medför risker för belastningsskador. Det är många faktorer och komplexa samband som avgör om arbetet utgör en risk för sådana skador. Ofta har de experter som ska göra bedömningarna begränsade kunskaper om tillgängliga metoder. Många ergonomer ser därför denna kurs som en nödvändig ämnesfördjupning eftersom man vill bättre kunna svara upp mot marknadens krav.

 
Kursen belastningsergonomisk riskbedömning innehåller dels en uppdatering av kunskapsläget inom riskteori och belastningsskador, dels en djupdykning i de observationsmetoder och bedömningsmodeller som är användbara för praktiker.

 
Forskningsenheten CBF, Centrum för belastningsskadeforskning, Högskolan i Gävle, har utarbetat kursen i samarbete med Arbetsmiljöverket. Den vänder sig till ergonomer, framför allt inom företagshälsovård, och startar i september.

 
För mer information, kontakta: Per Lindberg, forskare vid CBF och kursansvarig, 0709-689 686, 026-648759, per.lindberg@hig.se            

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2009-04-22
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)