Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Den förändrade rollen som byggherre

blir mer tydlig i ny avhandling

Annika Strömberg, universitetsadjunkt i företagsekonomi vid institutionen för ekonomi, har den 4 juni lagt fram sin avhandling "Organisering och identifikation i byggherrerollen - Dialektik, möten och meningsskapande" i en disputation vid Kungliga Tekniska Högskolan.
Rollen som byggherre är central i byggprojekt och är präglad av lång tradition och invanda strukturer. På senare tid har rollen utvecklats från en relativt renodlad och juridisk roll till att byggherren driver och leder projekt från idé till färdig produkt. Annika Strömbergs avhandling baseras på en studie av hur samspelet mellan att strukturera och improvisera hanteras i byggherrerollen.

- Min studie har som utgångspunkt att hur byggherren uppfattar sin roll har betydelse för hur arbetet organiseras. Tre olika mönster för hur aktörerna identifierar rollen lyfts fram. Till exempel är möten, uppfattningar om gemenskap, uttryck av tvivel och tilltro, osäkerhet och meningsskapande viktiga parametrar för hur byggherren konstruerar innehåll och karaktär i sin roll, säger Annika Strömberg.

Studien bidrar till att hur byggprojekt organiseras kan förstås på nya sätt. Resultaten av studien skapar en medvetenhet om kring att byggherrerollen kan uppfattas på olika sätt och ha skiftande innehåll och karaktär.

- Det innebär att aktörerna kan arbeta för en förändring utifrån nya premisser. Studien legitimerar samtidigt den utveckling vi kan se inom byggbranschen, till exempel nya samarbetsformer som partnering och demonstrationsprojekt, säger Annika Strömberg.

För mer information, kontakta:
Annika Strömberg, universitetsadjunkt i företagsekonomi, 073-650 75 06

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2009-06-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)