Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Stiftelsen den Göranssonska Fonden stödjer forskning i energi och byggd miljö

Stiftelsen den Göranssonska Fonden har beslutat att stödja Högskolan i Gävle i forskningen inom energisystem med 1,25 miljoner kronor. Energisystem utgör en del av den ena av Högskolans två forskningsprofiler - Byggd miljö.
Forskningen inom Byggd miljö har stor samhällelig nytta, eftersom den innefattar områden som energi, inomhusmiljö, materialteknik och hur dessa inverkar på människan, klimatet och energianvändningen.

 
I Byggd miljö medverkar forskargrupper inom energiteknik, materialteknik, inomhusmiljö, industriell ekonomi, datavetenskap, miljövärdering av byggnader och miljöpsykologi. Tio professorer, fyra docenter samt 15 doktorer och mer än 20 doktorander är verksamma inom profilen.

 
- Ett mål är att, genom att använda innovativa tekniker, förbättra inomhusmiljön, både i bostäder och på arbetsplatser. Det ger positiva effekter på hur människor mår och presterar och det leder samtidigt till en bättre energianvändning, säger Bahram Moshfegh, professor i värmeöverföring.

 
Att Stiftelsen den Göranssonska Fonden lämnar större anslag till forskning är ovanligt. I det här fallet har stiftelsen baserat sitt beslut på att en högskola med framstående forskning är viktig för att kunskapsbaserade företag ska kunna etableras i Gävleborgsregionen.

 
- Byggd miljö vid Högskolan i Gävle har betydelse på tre nivåer. En bättre inomhusmiljö är en central fråga för både offentliga miljöer och arbetsplatser. En mer effektiv energianvändning är väsentlig i en region som Gävleborg med stora energiintensiva företag som Sandvik, Stora Enso och Korsnäs. Dessutom är en kvalificerad forskningsbaserad utbildningsmiljö vid Högskolan i Gävle av stor vikt för regionens företag som en framtida rekryteringsbas, kommenterar Stefan Henriksson, Stiftelsen den Göranssonska Fonden.

 

 
För mer information, kontakta:
Bahram Moshfegh, professor i värmeöverföring, 026-64 88 04 eller 070-846 46 47
Stefan Henriksson, Stiftelsen den Göranssonska Fonden, 070-652 24 75

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2009-06-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)