Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Studentuppsats resulterade i motion till riksdagen

Peter Jäderkvist, student vid Högskolans geomatikprogram, gjorde sin C-uppsats om en ny mätmetod och ett nytt mått för befolkningstäthet och tillgänglighet. Uppsatsen, som fick betyg A, har nu resulterat i en motion till Sveriges riksdag.
Hur landsbygd och glesbygd ska definieras och avgränsas har genom åren genererat en stor mängd olika definitioner och mätmetoder. Peter Jäderkvist introducerar i sin C-uppsats en ny mätmetod för befolkningsgleshet och tillgänglighet. Målet har varit en metod som går att anpassa till olika skalor och tar hänsyn till befolkningens geografiska fördelning och storlek.

Mätmetoden går ut på att det område som ska mätas delas in i ett rutnät. Från varje ruta mäts hur många invånare som går att nå inom en bestämd sträcka längs vägnätet. Det uppmätta invånarantalet för varje ruta divideras med mätsträckan i kilometer. Detta ger måttenheten invånare per kilometer.

Ett särskilt mått, ett gleshetsindex som fått namnet RURIX (Rurality Index), visar hur metoden på ett entydigt sätt kan användas på flera olika nivåer, exempelvis lokal och regional. Avgränsningsområdet i examensarbetet har varit Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner.

Högre mätvärden finns främst där folk är bosatta och vägnätet väl utbyggt. Låga värden finns i glesbefolkade områden med antingen dåligt utbyggt eller obefintligt vägnät.

Sven Bergström och Kenneth Johansson (c) konstaterar i sin riksdagsmotion att RURIX-metoden har stor potential att vidareutvecklas: "Genom RURIX har vi funnit en mätmetod som genom sin enkelhet kan utvecklas till en gemensam nämnare för dem som arbetar med regionalpolitik och därigenom bidra till en bättre och rättvisare ordning i djungeln av mått för befolkningstäthet och tillgänglighet.".

 
- Det finns många olika användningsområden, säger Peter Jäderkvist, till exempel för politiker att fördela bensinskatten eller att avgöra var skolor ska finnas, vägar byggas eller var förskolor eller vårdenheter ska placeras för att bli maximalt tillgängliga. 

 

Peter Jäderkvist

Peter Jäderkvist

 
För mer information, kontakta:
Peter Jäderkvist, student vid Geomatikprogrammet, 073-080 33 83
Janne Margrethe Karlsson, universitetsadjunkt i samhällsbyggnad, 026-64 89 37 eller 070-749 73 73
Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2009-10-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)