Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Fortsatt miljöcertifiering för Högskolan i Gävle: Hållbar utveckling blir en profilfråga

Miljöarbetet får gott betyg och Högskolan i Gävle behåller sin certifiering. Det konstateras i den miljörevision som nyligen genomförts och som visar att miljö och hållbar utveckling ska bli en profilfråga för högskolan.
Sedan 2004 är Högskolan i Gävle en av få högskolor i landet som är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Varje år genomförs två miljörevisioner med extern revisor för att bedöma om högskolan motsvarar kraven för en miljöcertifiering.

 
- Vi ska arbeta för en hållbar utveckling inom alla våra verksamheter. Miljöcertifieringen är ett bevis för att plattformen finns för ett fortsatt viktigt arbete, säger rektor Maj-Britt Johansson.

 
I årets miljörevision slås fast att högskolans miljöråd är en aktiv samlande operativ funktion. Ledningssystem med styrande och redovisande dokument är väl inarbetat i verksamheten. Högskolan bedriver även ett ständigt förbättringsarbete med övergripande miljömål fram till 2011 och detaljerade mål för varje år. Flera direkta miljöaspekter — till exempel avfall, energi och papper etc — mäts och övervakas också kontinuerligt. Rapporter och protokoll upprättas löpande över el- och vattenförbrukning, besiktningar, transporter, farligt avfall etc.

 
I den miljöaspekt som är mest betydande — att erbjuda kurser med inslag av miljö och hållbarhet — behöver högskolan bli bättre.

 
- De externa revisionerna har tidigare påtalat att vi behöver tydliggöra vår definition och inslagen av miljö och hållbar utveckling i forskning, kurser och program. Denna gång ser de att högskolan från högsta ledningen gör en tydlig satsning under 2010 med att fördjupa integrering och delaktighet kring miljöbegreppen för att utforma och märka forskning, kurser och program, säger Sara Dahlström, systemansvarig för miljöledningssystemet.

 
En del av satsningen är förstärkta personalresurser. Kompetenssatsningar är också inplanerade för 2010 för att förbättra personalens kunskaper om miljöarbetet.

 

 
För mer information, kontakta: Sara Dahlström, systemansvarig för högskolans miljöledningssystem, 026-64 86 74 eller 070-381 06 84Artikelbrödtext

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2009-12-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)