Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Högskolan i Gävle har genomfört stora förberedelser inför reformen av lärarutbildningen

I sin proposition En hållbar lärarutbildning (SOU 2208:19) förelår regeringen att dagens lärarutbildning reformeras och delas in i fyra examina: för förskollärare, grundlärare, ämneslärare respektive yrkeslärare. Varje lärosäte får också ansöka om examensrättigheter för de inriktningar lärosätet vill erbjuda. Inget lärosäte får lärarutbildning med automatik.

- En stor förändring av lärarutbildningen väntar. Vi har dock arbetat intensivt för att förbereda oss för reformen och kunna anpassa vår lärarutbildning i den riktning som regeringen föreslår, kommenterar Åsa Morberg, chef för akademin för utbildning och ekonomi vid Högskolan i Gävle.

Kraven på kompetens för att få examensrätt handlar i stort om den vetenskapliga grunden inom utbildningsvetenskap, undervisningsämnen och ämnesdidaktik. Kraven omfattar även hur den beprövade erfarenheten tas till vara och hur verksamhetsförlagd utbildning är organiserad. Under vår och sommar genomförs examensrättsprövning. Varje lärosäte som tilldelas examensrättigheter har ett år på sig att förbereda sig för starten.
 
- För Gävleborgs län med generellt låg utbildningsnivå och mycket hög arbetslöshet är lärarutbildningen i Gävle oerhört viktig, säger Åsa Morberg.

- Vi har arbetat intensivt för att förebreda oss för reformen och kan starta arbetet med att ansöka om examensrättigheter omgående. Genom en intern utredning vet vi vilka inriktningar som vi har tillräcklig kompetens för att ansöka om.

- En ansökan om masterexamensrättigheter i huvudområdet utbildningsvetenskap har redan lämnats in. Masterexamensrättigheter är nödvändigt för att kunna erbjuda inriktningar mot årskurs 7-9 och mot gymnasiet. 

 
Högskolan i Gävle har bedrivit ett kontinuerligt kvalitetsarbete och avser att bevara det som är möjligt i den kommande reformen. De av högskolans ämnen som granskats av Högskoleverket — senast didaktik och pedagogik — är godkända.

 

 
För ytterligare upplysningar kontakta:
Åsa Morberg, docent och chef akademin för utbildning och ekonomi, 026-64 85 23 eller 070-329 85 23

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2010-02-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)