Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Högskolan i Gävle är värd för EU-projektet Humboldt

Den 3-5 mars 2010 är Högskolan i Gävle värd för det sjunde projektmötet i Humboldtprojektet, ett projekt inom EU:s sjätte ramprogram. Humboldtprojektet utvecklar nya metoder för att samordna miljödata och geografisk information i Europa.
Humboldtprojektet är ett fyraårigt integrerat EU-projekt som bidrar till uppbyggnaden av en europeisk infrastruktur för geografisk information. Denna infrastruktur gör det möjligt att behandla miljö- och kartdata på ett enhetligt sätt över hela Europa. Uppdraget i projektet är att leda och utveckla väsentliga delar i implementeringen.

 
- När projektet är genomfört under hösten 2010, ska det vara möjligt för organisationer att dokumentera, publicera och länka samman data från olika källor. I projektet tar vi fram programvara och processer som kommer att visa möjligheterna och fördelarna med en gemensam infrastruktur för geografisk information, säger Anders Östman, professor i geomatik och föreståndare för GIS-institutet vid högskolan.

 
Bland de 28 olika universitet, företag och organisationer som deltar i Humboldtprojektet finns exempelvis Fraunhofer Institute, Logica, de franska och portugisiska lantmäteriverken samt Marine Information Services i Holland och Telespazio från Italien.

 
Den kommande infrastrukturen för geografisk information inom Europa utgör en del i det så kallade INSPIRE-initiativet som ska bidra till en förbättrad kartläggning och övervakning av miljön.

 

För mer information, kontakta:
Anders Östman, professor i geomatik, 026-64 84 36 eller 070-649 19 75

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2010-03-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)