Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Högskolan i Gävle ansöker om examensrätt på forskarnivå inom Byggd miljö

Högskolan i Gävle har ansökt om rätten att utfärda examen på forskarnivå inom området Byggd miljö. I ansökan preciseras att rätten att examinera för licentiat- och doktorsexamen söks för forskarämnena "Byggnadens energisystem" respektive "Inomhusklimat".
En rad kompletterande ämnen beskriver den forskningsmiljö som etablerats inom området Byggd miljö vid högskolan sedan början av 2000-talet: energisystem, datavetenskap, kemi, geomatik, byggnadsmaterials hållbarhet för såväl tillverkning som rivning/återvinning, ventilationsteknik för både inomhusklimat och strömningsmekanik, besluts-, risk- och policyanalys samt industriell ekonomi med inriktning mot innovation.

- Högskolan i Gävle har troligen en av de mest kompetenta forskningsmiljöerna inom området Byggd miljö. Den samlade forskningens fokusering på att utveckla hållbara och effektiva energisystem gagnar den globala strävan efter att minska koldioxidutsläppen och förbrukningen av ändliga resurser och till att skapa en komfortabel samhällsmiljö, både i den urbana omgivningen och inomhus, kommenterar rektor Maj-Britt Johansson.

 
Från och med hösten 2010 förstärks forskningsmiljön med nya, välutrustade laboratorielokaler på campus i Gävle. Förutom avancerad teknisk utrustning kommer högskolans forskningsinriktningar att presenteras i de nya lokalerna för regionens aktörer inom den offentliga och privata marknaden.

 
Om Högskolan i Gävle får examensrätt på forskarnivå inom Byggd miljö, betyder det att högskolan blir erkänd som en forskningsmiljö av hög kvalitet. Sannolikt kan de statliga anslagen för forskning och utbildning på forskarnivå då öka.

 
Det är också ett led i en demokratisk process där närheten till högre utbildning för länets invånare förbättras. Utbildning och forskning spelar en avgörande roll för utvecklings- och tillväxtklimat, där högskolan har ett ansvar att bidra till regionens tillväxt genom ökad sysselsättning, nyföretagande samt utveckling av nya tjänster och produkter.

 
 
För mer information, v v kontakta:
Maj-Britt Johansson, rektor, 026-64 85 10 eller 070-656 41 26
Bahram Moshfegh, professor i värmeöverföring, 026-64 88 04 eller 070-846 46 47
Håkan Attius, forskningssekreterare, 026-64 85 75 eller 070-663 77 15

Tillbaka

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2010-03-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)