Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


1,4 miljoner till forskning om relationer på äldre dar

Äldre människor lever allt längre och friskare liv. Har synen på intimitet och sexualitet också ändrats? Forskare vid Högskolan i Gävle och kollegor från Stockholms och Uppsala universitet, har fått 1,4 miljoner från FAS för att studera vilka attityder till, förväntningar på och erfarenheter av intima relationer äldre har.
Det finns i Sverige idag drygt en miljon singlar — ogifta, skilda, änkor/änkemän — som är 60 år och äldre. Majoriteten av dem är kvinnor och andelen frånskilda äldre ökar.

Hösten 2010 startar den här studien med intervjuer med ett trettiotal utvalda äldre, 60-90 åringar, som har erfarenheter av olika former av nya relationer på äldre dar. Det kan vara ett nytt äktenskap, samboende, särboende, tillfälliga sexuella kontakter, samkönade relationer etc.

Studien kommer att belysa vilken roll dessa nya relationer spelar för äldres livskvalitet och kan, menar forskarna, ge värdefull kunskap om vad intima relationer betyder för upplevelsen av åldrandet. Denna kunskap kan också motverka stereotypa föreställningar om äldres liv, genom att vi ser och förstår att det också finns variationer i äldres intimitetsformer,

Kartläggningen kommer också att ge information om hur stöd- och omsorgsstrukturer kan komma att se ut i framtiden. Bland äldre som lever i långvariga förhållanden står partnern i regel för den större delen av omsorgen. Är det samma sak i nyetablerade relationer?

Projektledare är docent Peter Öberg, vid Akademin för hälsa och arbetsliv, Högskolan i Gävle, som delar forskningstiden med FD Torbjörn Bildtgård från institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. Medsökande utan finansiering är också professor Lars Tornstam från sociologiska institutionen, Uppsala universitet.
 
FAS är Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap.

 
För mer information, kontakta:

Peter Öberg, docent vid Akademin för hälsa och arbetsliv, Högskolan i Gävle, 026-64 82 88, 0766-44 43 13, peter.oberg@hig.se 

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2010-03-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)