Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Extern utredning: En handelshögskola i Gävle är möjlig

Det är möjligt att etablera en handelshögskola i Gävle. Det visar den externa utredning som Leif Lindmark, tidigare bland annat rektor vid Handelshögskolan i Stockholm, gjort på uppdrag av rektor Maj-Britt Johansson vid Högskolan i Gävle. Dock gäller vissa förutsättningar, till exempel att högskolan får rätt att utfärda civilekonomexamen.
Leif Lindmark fick i januari uppdraget att bedöma förutsättningarna för en handelshögskola i Gävle. I den nu färdiga rapporten ges belägg för att det är möjligt att starta en handelshögskola i Gävle — under vissa förutsättningar:

· Ett tydligt koncept för en handelshögskola måste finnas med utbildningsprogram, profil, uppdragsutbildning, uppdragsforskning, forskningskompetens m. m.
· Högskolan i Gävle kan utfärda civilekonomexamen
· Kompetensförstärkning genom framför allt nyrekrytering av docenter och professorer till avdelningen för ekonomi inom Akademin för utbildning och ekonomi
· Ett helhjärtat stöd från högskolans rektor och styrelse genom ekonomiskt bidrag och genom att inrätta en forskningsprofil som innefattar de ekonomiska ämnena
· Externt stöd — från näringsliv, offentlig sektor och politik
 
Tidigast hösten 2011 kan en handelshögskola i Gävle starta. Det fordrar att förberedelsearbete börjar omgående.
 
- Mitt intryck av utredningen är positivt. Det som sker nu är att jag diskuterar rapporten med högskolestyrelsen. Samtidigt uppmanar jag Akademin för utbildning och ekonomi att arbeta vidare med ansökan om rätten att utfärda civilekonomexamen och inleda rekrytering av erforderlig kompetens för att få denna.
- När kraven är uppfyllda, bland annat det externa stödet, tas frågan om en handelshögskola åter upp i högskolestyrelsen, säger rektor Maj-Britt Johansson.

Ekonomiutbildningarna utgör redan idag en betydande del av grundutbildningsverksamheten vid Högskolan i Gävle. Omkring 20 procent av all utbildning är ekonomiutbildningar.

 
För mer information, v v kontakta:
Maj-Britt Johansson, rektor, 026-64 85 10 eller 070-656 41 26
Åsa Morberg, chef Akademin för utbildning och ekonomi, 026-64 85 23 eller 070-329 85 23

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2010-03-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)