Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Arbetshälsa i fokus för nytt samarbetsprojekt

En hälsosammare arbetsplats är det förväntade resultatet av ett nystartat samarbete mellan Högskolan i Gävle och Ovako i Hofors.
Ovako, ett företag i stålbranschen, har under lång tid satsat på hälsa och säkerhet. Visionen är att nå attraktiva och säkra arbetsplatser där ingen anställd ska behöva skada sig. Därför satsas nu på att alla anställda ska bli mer medvetna om arbetsmiljö, säkerhet, hälsa och livsstil.

- Vi fortsätter arbeta med tekniska skydd och ergonomiska arbetsplatser. Men olyckor beror till ca 80 procent på beteende och endast 20 procent på säkerheten vid våra anläggningar, säger Mats Carlsson, ansvarig för miljö, hälsa, säkerhet. Anställda tar ofta risker och därför är det viktigt att alla blir mer medvetna om sina attityder, sitt beteende och om sin egen säkerhet.

- Vi har saknat ett verktyg som Beteende Baserat Säkerhetsarbete, BBS, i skyddsarbetet i alla tider. Att vi nu får detta hjälpmedel i skyddsarbetet känns som en högvinst. Med detta kan alla anställda förbättra sin säkerhet genom en större medvetenhet om sin egen roll i risktagandet, säger Kyösti Ylinen, huvudskyddsombud.

 
Från Högskolan, som satsar på Hälsofrämjande arbetsliv som en stark profil, deltar CBF, Centrum för belastningsskadeforskning, med doktorand, forskare och ergonom. De ska utifrån sitt vetenskapliga perspektiv följa och stödja Ovakos arbete att realisera arbetsmiljömålen.

 
Samarbetet är en del i CBF:s forskningsprogram som syftar att skapa ny kunskap som kan tillämpas i arbetslivet, t.ex. kunskap om hur man kan gå tillväga för att förbättra fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

 
- Det är väldigt roligt att bedriva forskning som har praktisk tillämpbarhet i arbetslivet och att medverka till forskning som kan bidra till bättre hälsa på arbetet. Det är också roligt att vi, i hård konkurrens, fått forskningsmedel så att vi kan finansiera en doktorand, Hasse Nordlöf, och forskares arbetstid, säger Katarina Wijk, forskare.

 
För mer information, kontakta:
Katarina Wijk, chef och forskare vid CBF, 026-64 86 78, 070-50 99 543
Mats Carlsson, chef och ansvarig för miljö, hälsa, säkerhet inom Ovakokoncernen
0290- 253 98, 070-31 75 605

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2010-04-12
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)