Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Miljöarbete får högsta betyg i Naturvårdsverkets mätning

Högskolan i Gävle får högsta betyg i Naturvårdsverkets årliga mätning av statliga myndigheters miljöarbete, 12 av 12 möjliga poäng.
I Naturvårdsverkets årliga mätning av 191 myndigheters miljöarbete får 18 myndigheter maxpoäng. Bland de övriga högskolorna och universiteten är det endast Göteborgs universitet och Mälardalens högskola som når samma resultat som Högskolan i Gävle.

 
Högskolan i Gävle är en av de 19 miljöcertifierade myndigheter som har ingått i mätningen, certifierad enligt ISO 14001.

 
- Högskolan i Gävle var tidigt ute och har en lång tradition av miljöarbete. Att återfinnas bland de tio procent som får högsta betyg är imponerande av en mindre myndighet som vi är och där utmaningen ligger i att motivera både medarbetare och studenter i miljöarbetet. Ambitionen är nu att utvidga vårt engagemang och ta ett större och bredare ansvar för en hållbar utveckling i samhället, kommenterar rektor Maj-Britt Johansson.

 
Regeringen har beslutat att alla statliga myndigheter ska införa miljöledningssystem. Myndigheterna ska dessutom följa upp miljöeffekter inom tre områden — tjänsteresor och övrig bränsleförbrukning, energianvändning och miljökrav i upphandling.

 
I Naturvårdsverkets mätning ingår uppföljning av miljöeffekter inom dessa områden. Vidare får myndigheterna svara på om de är miljöcertifierade, har genomfört miljöutredning, har miljöpolicy, har formulerat miljömål för de betydande miljöaspekterna, har handlingsplan med ansvarsfördelning, följer upp mål, kommunicerar resultat av miljöarbetet till medarbetarna, har säkerställt att anställda har den kunskap som behövs för att agera miljövänligt samt genomför miljörevision minst en gång per år.

 

För mer information, v v kontakta:
Maj-Britt Johansson, rektor, 026-64 85 10 eller 070-656 41 26
Sara Dahlström, ansvarig för högskolans miljöledningssystem, 026-64 86 74

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2010-04-27
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)