Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Gävle Energi och Högskolan i Gävle samarbetar kring förnybar energi och klimat 

Gävle Energi AB och Högskolan i Gävle satsar nu på forskning och utbildning för en framtida uthållig Gävleborgsregion där energi och klimat är motorer för tillväxt.
- Vi ska satsa på konkreta projekt inom området energisystem som har stor betydelse för den här energiintensiva regionen, säger högskolans rektor Maj-Britt Johansson.
Gävle Energi satsar en miljon per år i tre år för att utveckla partnerskapet. Det berättade Gävle Energis vd Per Laurell när samarbetsavtalet undertecknades under måndagen.

- Vi tar vårt ansvar och har starka framtidsambitioner när det gäller forskning och utveckling med fokus på klimat och miljö inom energiområdet, säger Per Laurell.

Gävle Energi och Högskolan i Gävle investerar nu i en fortsatt finansiering av en professur i energisystem, man satsar tillsammans på två helt nya forskningsprojekt och på en ny co-op-utbildning på masternivå.

Forskningsprojekten inom energisystem "Klimatneutralt och konkurrenskraftigt Gävleborg 2050" och "Framtida förnybara bränslen i energi- och transportsystemen" gör att Högskolan i Gävle kommer att anställa två doktorander.

Sedan tidigare samarbetar parterna, bland annat i projektet "Shopping Circle", ett elbils- och infrastrukturprojekt som fått stor genomslagskraft nationellt och internationellt.

- Vår filosofi är att genom samverkan i regionen med högskola och näringsliv skapar vi attraktionskraft och utveckling, säger Per Laurell.

Gävle Energi och Högskolan i Gävle ser också att det fördjupade samarbetet ger möjligheter för andra aktörer att vara med och samverka inom det här framtidsområdet.

För mer information, v v kontakta:
Per Laurell, VD Gävle Energi, 026-17 86 40 eller 070-414 04 79
Maj-Britt Johansson, rektor Högskolan i Gävle, 026-64 85 10 eller 070-656 41 26

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2010-05-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)