Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


För att minnas krävs en god ljudmiljö

Robert Ljung

Robert Ljung


Robert Ljung, doktorand vid Högskolan i Gävle, visar i sin forskning att minnet försämras om man får höra information i en dålig akustisk miljö, även om man kan höra allts som sägs.

Robert Ljung, verksam vid akademin för teknik och miljö, undersöker i sin avhandling "Room Acoustics and Cognitive Load when Listening to Speech" hur förmågan att minnas påverkas av olika akustiska betingelser.

Det är en vanlig uppfattning att det så fort man hör ett meddelande av något slag, också innebär att man har uppfattat meddelandet och att man kommer ihåg det.

- Vi har sett att minnet försämras om man får höra information i en dålig akustisk miljö. Att vi kan höra vad som sägs är en nödvändig förutsättning för att vi ska kunna komma ihåg vad som har sagts, men det är inte tillräckligt. För att vi ska kunna tillgodogöra oss en god inlärning måste vi få höra den talade informationen utan särskild ansträngning säger Robert Ljung

- Detta är något som måste tas i beaktande vid utformning av lokaler där kommunikation och inlärning är av central betydelse.

Idag utgår normerna från att det räcker med att se till så att akustiken inte hindrar en från att höra vad som sägs.

Robert Ljung tycker att dessa rön borde vara av stort intresse när man renoverar eller bygger nya skolor, eller andra lokaler där kommunikation och inlärning är av betydelse.

Den 3 juni försvarar Robert Ljung sin avhandling vid Luleå Tekniska universitet.

För mer information, v v kontakta:
Robert Ljung, Akademin för teknik och miljö, 026- 648162
 

 

Foto: Elisabeth Linden

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2010-06-01
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)