Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Viktigt att datastudenter förbereds bättre för arbetslivet

Jonas Boustedt

Jonas Boustedt


Jonas Boustedt,  adjunkt i datavetenskap vid Högskolan i Gävle, visar i sin forskning att utbildningarna tydligare bör koppla sin undervisning till de avancerade sammanhang som studenterna senare kommer att hantera i sina yrkesliv.

Jonas Boustedt undersöker i sin avhandling "On the Road to a Software Profession — Student´s Experiences of Concepts and Thresholds" på vilka skilda sätt studenter uppfattar avancerade begrepp inom datavetenskap, samt förekomsten av så kallade tröskelbegrepp.


Tidigare forskning som studerat erfarna utvecklare i IT-branschen och deras erfarenheter från tiden som nyanställd visar att de upplevt sig ha kunskapsluckor, luckor som de själva fått komplettera. Detta väcker frågor om hur datavetenskapliga universitetsutbildningar bättre kan förbereda sina studenter inför det kommande arbetslivet.

- Merparten av tidigare forskning inom lärande i datavetenskap har fokuserat på nybörjarstudenter och problematiken kring att lära sig programmering. Min avhandling utmärker sig genom att fokusera på lärande hos mer avancerade studenter sett i relation till de krav som ställs i det snart stundande arbetslivet säger Jonas Boustedt

- Min forskning visar att utbildningarna tydligare bör koppla sin undervisning till de avancerade sammanhang som studenterna senare kommer att hantera i sina yrkesliv.

Viktigt är att man planerar utbildningarna så att de identifierade tröskelbegreppen, begrepp som är viktiga för en profession inom IT, återkommer i de olika kurserna, detta för att studenterna i grunden skall föstå dem.

Den 4 juni försvarar Jonas Boustedt sin avhandling vid Uppsala universitet.

För mer information, v v kontakta:
Jonas Boustedt, Adjunkt i datavetenskap vid akademin för teknik och miljö, 026-648772
 

 

Foto: Tova Boustedt

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2010-06-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)