Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Examenstillstånden för bildpedagogik och dramapedagogik ifrågasätts av Högskoleverket

Högskoleverket ifrågasätter examenstillstånden på grundnivå för ämnena bildpedagogik och dramapedagogik vid Högskolan i Gävle. Det är en följd av den nationella kvalitetsgranskning av utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå inom de pedagogiska ämnena som Högskoleverket genomfört. 
Högskoleverkets bedömning är att kvaliteten i bildpedagogik respektive dramapedagogik brister genom att lärarkapacitet och — kompetens inte är tillfredsställande. För dramapedagogik gäller dessutom att den akademiska miljön anses ha brister.

När examenstillstånden ifrågasätts innebär detta att ett internt utvecklingsarbete nu väntar. Senast den 9 juni 2011 ska Högskoleverket ha fått en redogörelse över de åtgärder som högskolan har vidtagit för att rätta till bristerna. Först därefter beslutar Högskoleverket om att examenstillstånd ska dras in eller förnyas.

- För innevarande år har vi inte haft någon antagning till det dramapedagogiska programmet, beroende på att vi själva såg problemen och dessutom beroende på Högskoleverkets granskning. I stället har utbildningen erbjudits som rekommenderad studiegång. Det krävs en lång rad utvecklingsinsatser för att vi ska kunna behålla nödvändiga examenstillstånd och återuppta antagningen till programmet, säger Åsa Morberg, chef för Akademin för utbildning och ekonomi.

 
Fortsatta examenstillstånd för pedagogik och didaktik. I samma kvalitetsgranskning har Högskoleverket bedömt ämnena pedagogik och didaktik, både på grund- och avancerad nivå. Dessa båda ämnen vid högskolan uppfyller kvalitetskraven och Högskoleverket godkänner fortsatta examenstillstånd.

 
För mer information, kontakta:
Åsa Morberg, chef Akademin för utbildning och ekonomi, 026-64 85 23 eller 070-329 85 23

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2010-06-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)