Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Bridget-projektet utvecklar kvinnors företagande

Tillsammans med Innotiimi och Folkteatern i Gävle genomför Högskolan i Gävle under hösten utvecklingsprojektet BRIDGET, som på ett otraditionellt sätt med teater som medel ska utveckla kvinnors företagande. Projektet har fått medel från Tillväxtverket om 270 000 kronor.
Projekt Bridget berör framtid och livsvillkor för både män och kvinnor. Teater som utveckling är idag ett begrepp genom vilka grupper med gemensamma intressen adresserar frågor om självutveckling genom att delta i en teaterprocess. Teatern används som en strategi för lärande för att uppmuntra grupper att uttrycka egna frågor och reflektera över orsaker till problem och deras möjliga lösningar.

 
-   I den kreativa processen använder vi deltagarnas egna berättelser och gestaltandets kraft, tillsammans med att kritiskt granska de egna villkoren för företagande. Deltagarna leder tillsammans ett socialt entreprenörskap genom att utforska hur de skulle smida nya näringslivsmönster som de vill verka i som företagare, säger Kerstin Bragby, universitetsadjunkt i kulturvetenskap, som nu söker kvinnor som driver företag att delta i projektet.

 
Efter ett öppningsseminarium den 24 augusti bildas en projektgrupp med 15 kvinnor som är egenföretagare som kommer att arbeta tillsammans under 6-10 dagar. Gruppen kommer att använda teaterns utforskande och gestaltande processer och så kallade entreprenöriella verkstäder och utmanar därigenom synen på vad företagande, tillväxtvillkor och nya tjänster kan vara.

 
-   Det handlar om att dessa kvinnor kan experimentera med att expandera sin företagsverksamhet genom att anta utmaningen att sammansmälta ekonomisk, ekologisk, social och kulturell hållbarhet, säger Kerstin Bragby.

 
Inom högskolans akademi för utbildning och ekonomi finns ett nystartat forskningsområde som fokuserar på gestaltande kunskapsprocesser i samhället. Vid högskolan finns även Ledarskapsakademin som arbetar med offentliga föreläsningar och interaktiva workshops och bearbetar frågor om ledarskap, företagande, forskning och lärprocesser.

 
För mer information, v v kontakta: Kerstin Bragby, universitetsadjunkt Akademin för utbildning och ekonomi, 026-64 86 18 eller 070-628 32 97

Publicerad av: Johan Sellin Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2010-06-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)