Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Forskare undersöker om ökad kompetens bland vårdpersonal kan förbättra arbetsmiljön

Kan arbetsmiljön på ett äldreboende bli bättre, om medarbetare utan formell kompetens får individuell kompetensutveckling? Det ska Annika Nilsson och Maria Engström, forskare vid Högskolan i Gävle, undersöka i projektet "Arbetsmiljö och hälsa bland personal i äldreomsorgen: En modell för validering och lärande med stöd av IKT (informations- och kommunikationsteknologi) hos personal som saknar formell kompetens".
Genom AFA Försäkring får projektet forskningsmedel om nära 0,7 miljoner kronor. Forskarna vid avdelningen för hälso- och vårdvetenskap inom Akademin för hälsa och arbetsliv kommer under ett år att studera om individuellt anpassad kompetensutveckling och elektronisk validering (E-validering) leder till bättre arbetsmiljö för anställda i äldreomsorgen i Sandvikens kommun.

 
Under 2009 genomfördes ett projekt där E-validering har skett av reell kompetens hos personal som arbetar inom kommunens äldreomsorg. Såväl teoretisk som praktisk reell kompetens har värderats och individuella kompetensbehov identifierats.

 
Några av de frågor som ska få sitt svar i projektet är:
Kan individuellt anpassad kompetensutveckling och E-validering leda till bättre arbetsmiljö (psykosomatisk hälsa, arbetstillfredsställelse, tro på egen förmåga, psykologisk empowerment) för de som saknar formell kompetens för sitt yrke? Kan detta förbättra arbetsmiljön för dem med formell kompetens? Kan skattning av vårdkvaliteten förbättras? I vilken grad kan strukturer i organisationen förklara hälsa, arbetstillfredsställelse, tron på den egna förmågan och psykologisk empowerment?

 
-   Vår hypotes är att satsning på de som saknar kompetens borde minska arbetsbelastningen för de som har kompetens. Omvänt borde de med formell kompetens ha ett större ansvar när det saknas tillräckligt med personal som har formell kompetens, säger Annika Nilsson.

 
-   Alla som har deltagit i den tidigare valideringen ska uppnå aktuella kunskapsmål och därigenom uppfylla de brister som blivit synliga. Frågan är om E-validering och individuellt anpassad kompetensutveckling med efterföljande validering kan förebygga ohälsa bland personalen och förbättra arbetsmiljön.

 
För mer information, v v kontakta: Annika Nilsson, forskare Akademin för hälsa och arbetsliv, 026-64 82 82

Publicerad av: Johan Sellin Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2010-06-23
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)