Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Högskolan i Gävle ansöker om rätt att examinera civilekonomer

Högskolan i Gävle har lämnat in en ansökan till Högskoleverket om rätt att examinera civilekonomer. Det är ett led i att utveckla dagens ekonomprogram till en handelshögskola.
Ett av villkoren för att starta en handelshögskola vid Högskolan i Gävle är — enligt en extern utredare — att lärosätet har examensrätt för en fyraårig civilekonomutbildning. Under det fjärde året sker fördjupning inom de tre inriktningarna marknadsföring, redovisning och kreativ affärsutveckling.

- För företagen och myndigheterna i Gävleborgsregionen är det av stor betydelse att vi kan erbjuda civilekonomexamen, eftersom det handlar om deras långsiktiga kompetensförsörjning. Ekonomutbildningarna hos oss har också länge varit attraktiva och lockat ett stort antal studenter genom åren, säger Åsa Morberg, chef för akademin för utbildning och ekonomi.

Ekonomutbildningar fanns redan vid Högskolan i Gävle när den inrättades 1977. Idag utgör ekonomutbildningarna 19 procent av den samlade utbildningsvolymen. De fem senaste åren har programmet stått för över 80 procent av högskolans avlagda magisterexamina.

- Varje år antas cirka 150 studenter till Ekonomprogrammet. Utbildningen ges dels som en campusutbildning, dels som Internetbaserad distansutbildning, kommenterar Lars Steiner, chef för avdelningen för ekonomi.

 
För ytterligare information, v v kontakta:
Åsa Morberg, chef akademin för utbildning och ekonomi, 026-64 85 23 eller 070-329 85 23
Lars Steiner, chef avdelningen för ekonomi, 026-64 81 49 eller 073-046 40 91

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2010-10-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)