Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Forskning om arbetsminnet får medel från Vetenskapsrådet

En forskargrupp vid Högskolan i Gävle med Patrik Sörqvist, nybliven doktor i psykologi, samt professorerna Staffan Hygge och Anders Kjellberg får medel av Vetenskapsrådet för sin forskning om hur vårt minne fungerar när vi blir störda av ljud. Forskningsanslaget om 2,2 miljoner kronor gäller för perioden 2011-2014.

Varför är ljud något som stör oss när vi försöker koncentrera oss? Hur är det möjligt att leta reda på just det vi vill minnas? Dessa är två frågeställningar som ligger till grund för forskningsprojektet inom kognitionsvetenskap som går under namnet "Vad är arbetsminneskapacitetens väsen?".

 
- Vi vill undersöka människans arbetsminne. Arbetsminnet verkar vara inblandat när människan försöker koncentrera sig, försöker låta bli att reagera på oljud och när hon söker efter information som finns lagrad i hennes långtidsminne, säger Patrik Sörqvist, som i juni i år doktorerade med en avhandling om hur viktig koncentrationsförmågan är för att vi ska kunna minnas i en bullrig miljö.

Inom t. ex. språkpsykologin har studiet av felsägningar varit en framgångsrik metod för att förstå normalt språkbeteende. I likhet med detta ska forskningsgruppen studera vad arbetsminnet misslyckas med att göra för att bättre förstå hur det fungerar. De ska bl. a. undersöka varför arbetsminnet ibland inte påverkar hur väl vi kan undvika att reagera på ljud.

I projektet ska man också genomföra experimentella studier för att försöka stödja vissa teorier om arbetsminnet. En teori säger t. ex. att arbetsminnet spelar roll genom att aktivt förhindra människan från att reagera på ljud när hon vill koncentrera sig, medan en annan säger att arbetsminnet snarare används för att plocka fram förlorad information från långtidsminnet.

- Att ett lärosäte vid sidan av de etablerade universiteten får grundforskningsmedel i psykologi från Vetenskapsrådet hör inte till vanligheterna. I sin bedömning menar Vetenskapsrådet att resultaten från vår forskning har potential att få stor genomslagskraft på synen på arbetsminnet, kommenterar Staffan Hygge, professor i miljöpsykologi.

 

 
För ytterligare information, v v kontakta:
Patrik Sörqvist, doktor, akademin för teknik och miljö, 026-64 85 42 eller 070-208 14 40
Staffan Hygge, professor miljöpsykologi, akademin för teknik och miljö, 026-64 18 53

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2010-11-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)