Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Forskningsprojektet Bullerbördan om akustiken i klassrum får 6 miljoner från Formas

Projektet Bullerbördan, som leds av en forskargrupp i miljöpsykologi vid Högskolan i Gävle, får 6,4 miljoner kronor av Formas under 2011-2013 för att studera taluppfattning, minne och inlärning under olika akustiska förhållanden i klassrum.
Det finns starka skäl att tro att inlärningen i klassrummen kan bli bättre genom bullerdämpning och förbättrad akustik. De rekommendationer som finns för nivån på bakgrundsbuller och på efterklangstid i klassrum bygger på språkförståelse — hur lätt eller svårt det är att uppfatta talade ord korrekt.

- Den forskning vi bedriver i högskolans laboratorium ger starka indikationer på att detta är ett alltför svagt kriterium, eftersom det inte tar hänsyn till att förståelse och minne kan försämras även när bakgrundsbuller och efterklangstid är på en acceptabel nivå, säger Robert Ljung, filosofie doktor och en av dem som ingår i forskargruppen i projektet Bullerbördan.

Det övergripande målet med projektet är att skapa ett underlag för akustiska rekommendationer för klassrum som baseras på inlärnings- och minneskriterier i stället för taluppfattning. Forskarna ska studera hur uppfattning och minne av talat material kan påverkas under olika signal-brus-förhållanden och efterklangstider och av olika kombinationer av dessa parametrar.

- För att kunna göra detta behöver vi utveckla en plattform där det är möjligt att bedöma den dåliga akustiska klassrumsmiljön och se vilka kostnader i form av inlärningsförluster och ökad stress och störning som kan uppstå, säger Patrik Sörqvist, filosofie doktor.

- Vi ska även studera dessa effekter under förhållanden som av andra orsaker gör att det blir mer ansträngande att lyssna, till exempel främmande språk och komplext innehåll.
Laboratorieexperimenten följs upp av en fältstudie och en epidemiologisk studie.

För ytterligare information, v v kontakta:
Robert Ljung, fil dr, akademin för teknik och miljö, 026-64 81 62 eller 076- 257 47 36
Patrik Sörqvist, fil dr, akademin för teknik och miljö, 026-64 85 42 eller 070-208 14 40
Staffan Hygge, professor miljöpsykologi, akademin för teknik och miljö, 026-64 18 53

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2010-12-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)