Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Högskolan i Gävle får rätt att examinera yrkeslärare — avslag på ansökan om att utbilda förskollärare

Högskolan i Gävle får rätt att examinera yrkeslärare i den nya lärarutbildningen som införs från och med läsåret 2011/2012. Samtidigt lämnar Högskoleverket avslag på högskolans ansökan om examensrätt för förskollärarprogrammet.
Högskoleverkets beslut innebär att yrkeslärarprogrammet som första del i den nya lärarutbildningen inrättas vid Högskolan i Gävle.

- Det är positivt att vi är ett av de utvalda lärosätena som får utbilda yrkeslärare. Det råder brist på yrkeslärare både i länet och på riksplanet. Yrkeslärarna har yrkeskompetens, men behöver den teoretiska kompletteringen inom utbildningsvetenskap för att vara behöriga, kommenterar rektor Maj-Britt Johansson.

Beslutet från Högskoleverket innebär vidare att högskolan inte kommer att ge förskollärarutbildning. Som motiv anger verket att lärarresursen inte är tillfredsställande — det vill säga att kompetens saknas för att kunna uppfylla kraven som ställs i examensordningen. Vidare anges att förskollärarutbildningen på basis av insända dokument inte kan säkra att studenterna når examensmålen.

- Högskolan i Gävle har en lång tradition av att utbilda förskollärare. Vår förskollärarutbildning har också blivit känd för modern pedagogik. Behovet av förskollärare är generellt stort. Högskoleverkets beslut betyder att många ungdomar som tänkt sig en förskollärarkarriär i sitt hemlän avstår och förskolorna i Gävleborgs län får därmed svårare att rekrytera behöriga lärare, säger Ingrid Nordqvist, samordnare av lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle. 

- Inom lärarutbildningen har vi nu rektors uppdrag att söka examensrätt för förskollärarutbildningen på nytt så fort tillfälle ges.

Den 17 december lämnar Högskoleverket besked till de lärosäten som har sökt examensrätt för grundlärarutbildningen och den 18 januari väntas besked om ämneslärarutbildningen.
 
  För ytterligare information, v v kontakta:
Maj-Britt Johansson, rektor, 026-64 85 10 eller 070-656 41 26
Ingrid Nordqvist, samordnare lärarutbildningen, 026-64 86 09 eller 070-362 08 06

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2010-12-14
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)