Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


1,5 miljoner till forskningsprojekt om arbetsbelastning och stress inom förskolan

Projektet Arbetsbelastning och stress inom förskolan,  som leds av en forskargrupp i miljöpsykologi vid Högskolan i Gävle får 1,5 miljoner kronor av AFA Försäkring under 2011 och 2012 för att studera ohälsa och relation till arbete och miljö.
Förskolan/barnomsorgen är idag enligt Arbetsmiljöverkets undersökningar en av de dominerande miljöerna vad gäller stressrelaterad ohälsa bland kvinnor. Rapporteringen om ohälsa och sjukfrånvaro inom pedagogiskt arbete har ökat markant under senare år och en växande andel av anmälningarna kommer från förskolor och grundskoleverksamhet.

Erfarenhet från tidigare och nu pågående forskningsprojekt kring förskolans miljö, stärker bilden av en yrkesgrupp med mental belastning och stress som uttalade inslag i arbetet.
Metoder för att studera relationen stress och energi inom yrkesgruppen visar att arbetet på ett uttalat sätt driver på stressnivån och att återhämtningen är svag.

- Fortfarande saknas dock forskning för att på ett tydligt sätt definiera den rapporterade stressnivån, dess bakomliggande orsaker, dess relation till arbetsbelastning, ansträngningsnivåer och inte minst hur eller i vad mån detta kan sättas i samband med den samtidigt rapporterade ohälsan inom yrkesgruppen säger Ulf Landström professor vid akademin för teknik och miljö.

- Projektets syfte är att besvara och belysa frågeställningar om hur förskolepersonalens stressnivå påverkas av olika arbetsmiljöfaktorer och förhållanden knutna till verksamheten samt hur den stressrelaterade ohälsan skall utvärderas, förklaras och åtgärdas säger Ulf Landström.
 

Resultat från den nu pågående studien tyder på att stressen delvis är ett resultat av att arbetsbelastningen är så hög att stor ansträngning inte räcker för att man ska klara av sina uppgifter så väl som man skulle vilja. Ett tecken på detta är att ju högre energi- och engagemangsnivån är, desto högre tenderade stressen också att vara, ett samband som avviker från flertalet andra yrkesgrupper.

Upprepade kortisolprovtagningar och enkätstudier kommer att genomföras på två avdelningar vid vardera 6 förskolor i Umeå. Urvalet av deltagare sker efter samråd med de förskolor och den personal som arbetar på avdelningarna.

 
Projektet förväntas ge svar på frågor hur förskolepersonalens stress och stressrelaterade ohälsa påverkas av arbete, miljö och andra kringliggande faktorer.  Projektet förväntas ange riktlinjer för hur den stressrelaterade ohälsan skall utvärderas, förklaras och åtgärdas.

 

 
För ytterligare information v v kontakta:
 
Ulf Landström , professor, akademin för teknik och miljö, 070-6639327, ulf.landstrom@hig.se
Anders Kjellberg, professor, akademin för teknik och miljö, 026-648114, anders.kjellberg@hig.se
Fredrik Sjödin, doktorand, akademin för teknik och miljö, 070-2054018, fredrik.sjodin@hig.se

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2010-12-15
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)