Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Högskolan i Gävle blir utan tillstånd att examinera i det nya grundlärarprogrammet 2011

Högskoleverket har lämnat sitt besked och Högskolan i Gävle finns inte med bland de lärosäten som får tillstånd att examinera grundlärare i det nya grundlärarprogrammet som införs från och med läsåret 2011/2012.

- Det är den största utmaningen för högskolan i modern tid. Tillsammans med beskedet om förskollärarprogrammet tidigare i veckan förlorar vi totalt 300 utbildningsplatser i lärarutbildningen, kommenterar rektor Maj-Britt Johansson.

Det nya grundlärarprogrammet består av tre inriktningar - fritidshem, förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 samt grundskolans årskurs 4-6. När detta program nu inte kan ges vid Högskolan i Gävle, innebär det att grundskolorna i Gävleborg får svårare att både rekrytera nya lärare och säkerställa att befintliga lärare är behöriga.
 
I Högskoleverkets besked är kritiken att genomförandet av utbildningen (kurslitteratur, kursplaner, dokumentation etc.) samt säkringen av examensmål inte är tillfredsställande.
 
- Kritiken är mycket allvarlig. Vi ska nu noggrant analysera Högskoleverkets beslut, jämföra våra examenstillståndsansökningar med andra lärosätens och se över våra rutiner för hur vi tar fram ansökningar av det här slaget, säger Ingrid Nordqvist, samordnare för högskolans lärarutbildning.
 
En annan åtgärd är att undersöka förutsättningarna för att erbjuda både förskollärar- och grundlärarutbildningarna i samarbete med ett annat lärosäte som har examenstillstånd.
 
- Det viktiga är att vi säkerställer att de som vill läsa de här lärarutbildningarna hos oss i fortsättningen ges en möjlighet. Sedan kommer vi givetvis att ansöka om eget examenstillstånd så fort det finns tillfälle, säger Maj-Britt Johansson.

Den 18 januari nästa år väntar Högskoleverkets besked om examenstillstånd för det fjärde och sista programmet i den nya lärarutbildningen — ämneslärarprogrammet.

 
För ytterligare information, v v kontakta:
Maj-Britt Johansson, rektor, 026-64 85 10 eller 070-656 41 26
Ingrid Nordqvist, samordnare lärarutbildningen, 026-64 86 09 eller 070-362 08 06

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2010-12-17
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)