Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Sex ämnen godkända för ämneslärarprogrammet vid Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle får rätt att utbilda och examinera ämneslärare i den nya lärarutbildningen som införs från och med läsåret 2011/2012. Sex av de ämnen som högskolan hade ansökt om har godkänts av Högskoleverket.
Ämneslärarprogrammet är den del av den nya lärarutbildningen som är till för blivande lärare i grundskolans årskurs 7-9 samt för gymnasieskolan. I sin ansökan för ämneslärarprogrammet hade Högskolan i Gävle sökt åtta olika ämnen. Högskoleverket har godkänt sex av dessa.

- Vi är glada över att vår ansökan har mottagits positivt av Högskoleverket. Att vi nu kan erbjuda utbildning av ämneslärare för årskurs 7-9 och för gymnasiet är mycket betydelsefullt för oss, men i ännu högre grad för Gävleborg som län, säger rektor Maj-Britt Johansson.

De ämnen som studenter på ämneslärarprogrammet kan läsa vid Högskolan i Gävle från och med läsåret 2011/2012 är:
· Matematik, teknik, biologi, religion, historia och engelska för årskurs 7-9 i grundskolan
· Matematik, engelska och religion för gymnasieskolan

Ämnena svenska respektive idrott och hälsa — både årskurs 7-9 i grundskolan och gymnasieskolan — har dock inte godkänts av Högskoleverket.

- Så fort det ges tillfälle kommer vi att söka både svenska och idrott och hälsa på nytt. Svenska är centralt i grundskolans senare år och på gymnasiet och vi ska kunna erbjuda också detta ämne. För idrott och hälsa är vårt koncept nyskapande, vilket kan ta längre tid att utveckla innan det blir godkänt av Högskoleverket, säger Ingrid Nordqvist, samordnare för lärarutbildningen vid högskolan.

Förskollärare och grundlärare. På högskolan pågår ett intensivt arbete med att senast till den 1 mars ta fram förnyade ansökningar för utbildningsrätter för förskollärar- respektive grundlärarprogrammet. Dessa program inom den nya lärarutbildningen lämnade Högskoleverket avslag på före jul.

För ytterligare information, v v kontakta: Maj-Britt Johansson, rektor, 026-64 85 10 eller 070-656 41 26Ingrid Nordqvist, samordnare lärarutbildningen, 026-64 86 09 eller 070-362 08 06

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2011-01-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)