Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Högskolan i Gävle söker på nytt  tillstånd för att examinera förskollärare och grundlärare

I dag lämnar Högskolan i Gävle in en förnyad ansökan för att få tillstånd att examinera förskollärare och grundlärare i den nya lärarutbildningen, som införs från och med läsåret 2011/2012. Om beskedet från Högskoleverket i mitten av juni blir positivt, kommer utbildningarna att starta redan i höst.
Högskolan lämnar även in en förnyad ansökan för ämnet svenska i ämneslärarprogrammet.
I den nya lärarutbildningen har Högskolan i Gävle i dagsläget tillstånd att utbilda yrkeslärare samt ämneslärare för grundskolans årskurs 7-9 i ämnena matematik, teknik, biologi, religion, historia och engelska och ämneslärare för gymnasieskolan i ämnena matematik, engelska och religion.
 
- Vi vill kunna erbjuda det samlade utbudet i den nya lärarutbildningen. Därför söker vi nu på nytt examensrätt för förskollärare och grundlärare med inriktning mot förskoleklass-årskurs 1-3 och 4-6, säger Ingrid Nordqvist, samordnare för lärarutbildningen vid högskolan

 
Sedan avslagen i december och i början av januari — som delades med många lärosäten i landet — har arbetet för att ta fram nya ansökningar varit intensivt.

- Arbetet har bestått av att givetvis gå igenom våra ursprungliga ansökningar mot bakgrund av Högskoleverkets yttrande och analysera andra lärosätens ansökningar. Tiden har varit kort, men vår förnyade ansökan är avsevärt förbättrad jämfört med den första vi skickade in.

 
Besked från Högskoleverket lämnas i mitten av juni. Om beskedet blir positivt, planerar högskolan att starta utbildningarna redan i höst.

- Vi gör vårt yttersta för att tillgodose att det även i framtiden kommer att vara möjligt att läsa till lärare för skolans alla delar vid Högskolan i Gävle. För den långsiktiga tillväxten i Gävleborgsregionen är det en viktig pusselbit att alla fyra program som ingår i den nya lärarutbildningen ska finnas vid regionens högskola, säger rektor Maj-Britt Johansson.

 
För ytterligare information, v v kontakta:
Ingrid Nordqvist, samordnare lärarutbildningen, 026-64 86 09 eller 070-362 08 06

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2011-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)