Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Högskolan i Gävle marknadsför lärarutbildningen i kampanjen "Hur mycket fel kan det bli?"

Den 25 mars startar Högskolan i Gävle marknadsföringskampanjen "Hur mycket fel kan det bli?". Syftet är att visa på att den nya lärarutbildningen som startar till höstterminen 2011 kommer att leda till att fler lärare i den svenska skolan i framtiden blir behöriga.
Affischer utomhus, annonser i tidningar och på Facebook, reklamfilm på bio och en exponering i Stockholms tunnelbana — det är en bred marknadsföring under kort tid som högskolan genomför innan sista ansökningsdag den 15 april.

- När den nya lärarutbildningen inom loppet av ett år genomgår en radikal förändring, tror vi att kunskapen i målgruppen om vad den nya lärarutbildningen består av är låg. Därför gör vi en riktad kampanj om ämneslärarprogrammet som vi erbjuder inför det nya läsåret, säger kommunikationschef Johan Ahlgren.

Kampanjen "Hur mycket fel kan det bli?" utgår från de sex ämnen som Högskolan i Gävle erbjuder i ämneslärarprogrammet till hösten. I en utomhuskampanj och med film på bio berättas om situationer där det lätt kan bli fel, situationer som går att undvika om i framtiden fler utbildar sig till behöriga lärare.

- Kunskapsnivån hos svenska skolelever har inom vissa områden, mest aktuellt matematik, sjunkit på senare år. Skolan i många europeiska länder presterar bättre än den svenska. Vi vill med vår lärarutbildning utbilda lärare som bidrar till att höja elevernas kunskap och prestationer i den svenska skolan.
 
"Hur mycket fel kan det bli?" pågår under tre veckor från och med den 25 mars till och med den 15 april.

För kampanjen har Högskolan i Gävle samarbetat med (lundberg&co) och Lillasyster Produktion.

Film i kampanjen "Hur mycket fel kan det bli?":
http://www.youtube.com/watch?v=xfjE72N_8bE

 
Lärarutbildningen läsåret 2011/2012. Den nya lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle till hösten innefattar ämneslärarprogrammet och yrkeslärarprogrammet. Högskolan har även sökt tillstånd för att examinera förskollärare och grundlärare.

 

 
För ytterligare information, v v kontakta:
Johan Ahlgren, kommunikationschef, 026-64 85 60 eller 070-645 85 60

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2011-03-25
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)