Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Goda personliga kontakter styr företagens affärsrelationer

Mikael Lövblad

Mikael Lövblad

Mikael Lövblad, industridoktorand vid Högskolan i Gävle och Sveriges Lantbruksuniversitet som försvarar sin doktorsavhandling vid SLU i Ultuna den 1 April, visar i sin forskning på vikten av goda personliga kontakter för att företag ska uppnå långsiktigt stabila relationer.
Mikael Lövblad undersöker i sin avhandling
"A Study of Relationship Commitment and the Psychological Contract" hur personliga interaktioner  mellan köpare och säljare påverkar affärsrelationer mellan företag.

Avgörande med nära relationer 


Avhandlingen syftar till att öka förståelsen för hur företag kan bygga långsiktigt stabila relationer med sina kunder. Att kunna bygga nära relationer med sina kunder är avgörande för företag som agerar på industriella marknader, eftersom den typen av affärer ofta bygger på långsiktiga åtaganden. 

Medan tidigare forskning inom området ofta har fokuserat på hur relationer mellan företag fungerar på en företagsnivå, har Mikael tittat djupare på hur individerna som är inblandade påverkar företagens relationer.

- Jag har studerat hur relationen påverkas av de upplevda åtagandena mellan parterna och sett dels att olika individer involverade i samma relation kan ha helt olika förväntansbild, plus att dessa förväntansbilder påverkar långsiktigheten i relationen, säger Mikael Lövblad.

Förstå dynamiken


- Min forskning visar att det är otillräckligt att analysera affärsrelationer endast på företagsnivå, man behöver även titta på de individer som är inblandade för att förstå dynamiken i relationen. Detta blir viktigt för såväl säljande som köpande parter i de relationer där man vill uppnå ett långsiktigt, nära samarbete, säger Mikael Lövblad.

Mikael Lövblads avhandling innehåller internationellt publicerade resultat och är ett samarbete mellan Sandvik AB, Högskolan i Gävle och Sveriges Lantbruksuniversitet.

 
För ytterligare information, v v kontakta:
Mikael Lövblad, akademin för utbildning och ekonomi,  070-6478521.

Text: Douglas Öhrbom
Foto: Ove Wall

 

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2011-03-30
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)