Gå till eugreenalliance
Sök

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.


Kommentar till inslag i SVT Aktuellt om lärarutbildningen vid Högskolan i Gävle hösten 2011

I SVT:s Aktuellt den 20 april fanns ett inslag om att Högskolan i Gävle i sitt programutbud inför hösten 2011 erbjudit lärarutbildningar som Högskolan inte har examinationsrätt för. Vidare meddelades att Högskolan i Gävle genom samarbete med Uppsala universitet till höstterminen 2011 kommer att bedriva lärarutbildning som lärosätet själv saknar examinationsrätt för.

- Det stämmer att lärarutbildningar som vi i dagsläget saknar examinationsrätt för finns med i vårt programutbud inför 2011 men vi anger tydligt att dessa enbart ges under förutsättning att vi erhåller examinationsrätt. Vi har även följt utbildningsdepartementets råd att undersöka möjligheten till samarbete med andra lärosäten. Inledande samtal har därför skett med några lärosäten varav Uppsala universitet är ett.  Vi vill klargöra att något sådant samarbete inte är beslutat, kommenterar rektor Maj-Britt Johansson.

I den nya lärarutbildningen som startar läsåret 2011/2012 har Högskolan i Gävle fått examinationsrätt för ämneslärarprogrammet (sex ämnen) och yrkeslärarprogrammet. Den möjlighet som Högskoleverket gav att lämna in en förnyad ansökan har högskolan utnyttjat för att söka examinationsrätter för de båda program inom lärarutbildningen som lärosätet inte fick godkända i den första omgången av examensrättsansökningar. Besked beräknar Högskoleverket kunna lämna i mitten av juni.
 
När granskningen av den första omgången av ansökningar var klar, visade det sig att fördelningen av examinationsrätter gav en obalans över riket. Utbildningsdepartementet rekommenderade då lärosäten utan examensrätt att söka samarbeten med andra lärosäten som fått examinationsrätt. Det innebär att studenterna undervisas vid det ena lärosätet och examineras vid det andra.
 
- I första hand hoppas vi få ett positivt besked på vår förnyade ansökan. I andra hand följer vi Utbildningsdepartementets rekommendation och söker samarbete med ett annat lärosäte som har fått examinationsrätt, säger Maj-Britt Johansson.
 
I det digitala särtryck som VHS tog fram för landets lärarutbildningar inför hösten anges tydligt en reservation för vilka program Högskolan i Gävle fortfarande inväntar besked om examinationsrätt. Ytterligare fyra lärosäten har motsvarande information i särtrycket.

 
För mer information, kontakta:
Maj-Britt Johansson, rektor, 026-64 85 10 eller 070-656 41 26
Ingrid Nordqvist, samordnare lärarutbildningen, 026-64 86 09 eller 073-275 01 52

Publicerad av: Douglas Öhrbom Sidansvarig: Anders Munck Sidan uppdaterades: 2011-04-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)